Analýza plánování a řízení výroby ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza plánování a řízení výroby ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrušecká, Denisa
dc.contributor.author Trňáková, Tereza
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:05Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:05Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42260
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu plánování a řízení výroby ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou uvedeny teoretické poznatky o výrobě, plánování a řízení výroby a procesním řízení, včetně vztahu mezi plánováním a řízením výroby a procesním řízení. Praktická část se pak zabývá analýzou plánování a řízení výroby ve vybrané společnosti, stanovením současné výkonnosti procesu plánování výroby a následně návrhem nového stavu procesu, který povede ke zkrácení celkové doby trvání procesu a maximálnímu využití možností informačního systému. Pro popis aktuálního stavu procesu i pro návrh nové podoby procesu byly použity vývojové diagramy. Hlavním výsledkem práce je mapa optimalizovaného procesu plánování výroby včetně popisu.
dc.format 57 s. + 2 s. přílohy
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výroba cs
dc.subject plánování výroby cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject zlepšování podnikových procesů cs
dc.subject production en
dc.subject production planning en
dc.subject process management en
dc.subject business process improvement en
dc.title Analýza plánování a řízení výroby ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Analysis of Production Planning and Management in a Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pivnička, Michal
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on analysis of production planning and management in selected company. In the theoretical part are presented the theoretical knowledge about production, planning and control of production and process management, including the relationship between production planning and production management and process management. The practical part deals with the analysis of production planning and management in the selected company, determining the current performance of the production planning process, and then by designing a new process state which will lead to shortening the overall duration of the process and maximize the use of information system options. For a description of the current state of the process and for a design new forms were employed flowcharts. The main result of the work is the map of the optimized process of production planning including the description.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 50061
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
trňáková_2018_dp.pdf 3.746Mb PDF View/Open None
trňáková_2018_op.docx 23.10Kb Unknown View/Open None
trňáková_2018_vp.pdf 440.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account