Životnost kompozitních sendvičových konstrukcí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Životnost kompozitních sendvičových konstrukcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žaludek, Milan
dc.contributor.author Smetánka, Václav
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:08Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:08Z
dc.date.issued 2018-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42337
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je prozkoumání životnosti kompozitních sendvičových kon-strukcí při únavovém cyklickém zatížení. Teoretická část diplomové práce popisuje kompozitní materiály, jejich bližší využití u au-tomobilových závodních speciálů a v dalších průmyslech. Dále jsou rozvedeny požadavky na kompozitní sendvičové konstrukce, druhy jejich poruch odvíjejících se od únavového cyklického zatížení. V závěru teoretické části jsou vysvětleny pravidla pro používání inser-tových vložek a téma ke statistickému zpracování malých souborů pomocí Hornova postu-pu. V praktické části je popsán návrh a výroba zkušebních tělísek, následné testování a statis-tické zpracování naměřených hodnot, ze kterých se následně vytvořily výsledné křivky s popisem vad kompozitních sendvičových vzorků.
dc.format 95 s. (87 549 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Životnost cs
dc.subject sendvičová konstrukce cs
dc.subject voštinová struktura cs
dc.subject prepreg cs
dc.subject insert cs
dc.subject S N křivka cs
dc.subject Durability en
dc.subject sandwich construction en
dc.subject honeycomb structure en
dc.subject prepreg en
dc.subject insert en
dc.subject S-N curve en
dc.title Životnost kompozitních sendvičových konstrukcí
dc.title.alternative Composite Sandwich Construction Viability
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čapka, Alexander
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is to examine the Viability of Composite Sandwich Con-struction. The theoretical part of the diploma thesis describes composite materials, their use in automotive racing specialties and other industries. Further, requirements for composite sandwich structures, types of their fatigue-related failures are explained. At the end of the theoretical part, the rules for using inserts and the topic of statistical processing of small parts using Horn's method are explained The practical part describes the design and manu-facture of test parts, subsequent testing and statistical processing of the measured values, from which the resulting Wöhler curves with the description of the defects of the compo-site sandwich samples were created.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 50166
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
smetánka_2018_dp.pdf 6.584Mb PDF View/Open None
smetánka_2018_op.pdf 443.3Kb PDF View/Open None
smetánka_2018_vp.pdf 429.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account