Povrchové vlastnosti polymerních materiálů - způsoby stanovení povrchové energie pevných látek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Povrchové vlastnosti polymerních materiálů - způsoby stanovení povrchové energie pevných látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smolka, Petr
dc.contributor.author Perutková, Kristýna
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:10Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:10Z
dc.date.issued 2018-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42377
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá hodnocením povrchové energie polymerů pomocí měření kontaktních úhlů smáčení různých testovacích kapalin. Je použita jak metoda sedící kapky, tak i poměrně nová metoda Top-view, při níž je kontaktní úhel kapaliny stanoven z odrazu dvou bodových zdrojů světla. Metoda analýzy horního pohledu je použitelná pro kontaktní úhly smáčení menší než cca 70 °, tj. materiály s relativně vysokou povrchovou energií, tedy s výhodou použitelná pro hodnocení plazmaticky upravených plastů.
dc.format 58
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kontaktní úhel smáčení cs
dc.subject smáčivost cs
dc.subject povrchová energie cs
dc.subject metoda sedící kapky cs
dc.subject metoda Top-view cs
dc.subject plazma cs
dc.subject Contact Angle en
dc.subject Wetting en
dc.subject Surface Free Energy en
dc.subject Sessile Drop Method en
dc.subject Top-wiev Method en
dc.subject Plasma en
dc.title Povrchové vlastnosti polymerních materiálů - způsoby stanovení povrchové energie pevných látek
dc.title.alternative Surface Properties of Polymer Materials - Approaches to Determining the Surface Free Energy of Solid Phase
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mráček, Aleš
dc.date.accepted 2018-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with evaluation of surface energy of polymers by measurement of contact angles of wetting of different test liquids. The sessile drop method was utilized, as well as the new method called Top-view, where the contact angle is determined from the reflection of two point light sources. The latter method is suitable for contact angles lower than 70 °, i.e. for materials with relative high surface free energy and thus suited namely for plasma treated plastics.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 50233
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
perutková_2018_dp.pdf 2.867Mb PDF View/Open None
perutková_2018_op.docx 76.43Kb Unknown View/Open None
perutková_2018_vp.docx 74.93Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account