Charakterizace samoorganizovaných biopolymerních systémů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Charakterizace samoorganizovaných biopolymerních systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Minařík, Antonín
dc.contributor.author Koutná, Magdalena
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:10Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:10Z
dc.date.issued 2018-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42381
dc.description.abstract Byly studovány agregační schopnosti hyaluronanu sodného na povrchu slídy. Hyaluronan sodný (HA) byl deponován na povrch kladně nabitého substrátu ze srovnatelně zředěných roztoků obsahujících během rozpouštění rozdílný hmotnostní podíl polymeru. Byl zkoumán vliv rozdílných přístupů přípravy roztoku, střední teploty, teplotního spádu a doby jeho skladování před jeho nanesením na povrch. Imobilizované vrstvy HA byly charakterizovány pomocí mikroskopie atomárních sil. Získané záznamy byly podrobeny obrazové analýze, která ukázala, jak se mění schopnost HA tvořit tenké povrchové sítě a shluky polymerních klubek.
dc.format 59 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hyaluronan sodný cs
dc.subject rozpouštění cs
dc.subject modifikace cs
dc.subject imobilizace cs
dc.subject agregace cs
dc.subject mikroskopie atomárních sil cs
dc.subject hyaluronate sodium en
dc.subject dissolution en
dc.subject modification en
dc.subject imobilization en
dc.subject aggregation en
dc.subject atomic force microscopy en
dc.title Charakterizace samoorganizovaných biopolymerních systémů
dc.title.alternative Characterization of Self-organized Biopolymer Systems
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wrzecionko, Erik
dc.date.accepted 2018-06-06
dc.description.abstract-translated Subject of study were aggregation abilities of hyaluronate sodium on mica surface. Hyaluronate sodium (HA) was deposited on positively charged substrate from comparably diluted solutions consisting of different amount of polymer. Diverse sample preparation approaches were studied together with medium temperature, temperature gradient and sto-rage time before their deposition on surface. Imobilised layers of HA were characterised by atomic force microscopy (AFM). Gained results were subjected to image analysis, that showed changes in ability of HA to form thin surface networks and polymer coils aggregation on surface.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 50237
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
koutná_2018_dp.pdf 6.971Mb PDF View/Open None
koutná_2018_op.docx 76.89Kb Unknown View/Open None
koutná_2018_vp.docx 76.21Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account