Integrace sluchově handicapovaných do společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Integrace sluchově handicapovaných do společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Petra
dc.contributor.author Janečková, Ladislava
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:05:39Z
dc.date.available 2010-07-15T17:05:39Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4245
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Integrace sluchově handicapovaných do společnosti se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou uvedeny informace o historickém vývoji vzdělávání sluchově handicapovaných od starověku po současnost, anatomii sluchového ústrojí a typech sluchových vad. Závěrečná kapitola teoretické části je věnována znakovému jazyku, komunikačním systémům, vzdělávacím systémům a pravidlům komunikace s neslyšícími. Praktická část je zaměřena na komunikaci se sluchově handicapovaným v nemocničním zařízení. Zkoumá, jaké zkušenosti mají sestry s komunikací s těmito klienty. cs
dc.format 76 s., 16 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2570563 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject integrace cs
dc.subject handicap cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject sluchová vada cs
dc.subject znakový jazyk cs
dc.subject odezírání cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject komunikační systémy cs
dc.subject integration en
dc.subject handicap en
dc.subject education en
dc.subject auditory defect en
dc.subject hand - language en
dc.subject lip - reading en
dc.subject communication en
dc.subject communications systems en
dc.title Integrace sluchově handicapovaných do společnosti cs
dc.title.alternative Integration of auditory handicapped into society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilháková, Gabriela
dc.date.accepted 2007-06-27
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis themed Integration of auditory handicapped into society. This work includes theoretical and practical parts. The theoretical part contains information about historical development education auditory handicapped from antiquity to present, anatomy auditory system and types auditory defects. Final chapter of the theoretical part is devoted to the hand - language, communications systems, educational systems and rules communication with deaf. In practical part of my work I located on communication with auditory handicapped in hospital. This part expolores what experience have nurses with communication with those clients. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6607
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject inkluzivní vzdělávání cs
local.subject děti sluchově postižené cs
local.subject inclusive education en
local.subject hearing impaired children en


Files in this item

Files Size Format View
janečková_2007_bp.pdf 2.451Mb PDF View/Open
janečková_2007_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
janečková_2007_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account