Výstava Společnosti Meopta

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výstava Společnosti Meopta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klang, Michael
dc.contributor.author Selecký, Dávid
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:16Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:16Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42524
dc.description.abstract ABSTRAKT Práce se zabývá návrhem výstavy pro společnost Meopta. Je obsahově rozdělená do teoretické a praktické časti. V teoretické časti práce pojednává o výstavnictví a příkladech podobných firemních výstav. Taktéž popisuje výstavy v Čechách a na Slovensku. V praktické části práce popisuje návrh výstavního řešení pro společnost Meopta. Zaměřuje se na podrobný popis návrhu Flexarety od prvoplánových návrhů, přes konstrukce, výpočty schodiště s přihlédnutím k normám a bezpečnosti. Dále popisuje barevné varianty, sestavení technických výkresů pro výrobu, až po použití a význam Printky, která byla součástí Flexarety a celé výstavy.
dc.format 67
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výstavnictví cs
dc.subject Meopta cs
dc.subject Flexareta cs
dc.subject schodiště cs
dc.subject Printka cs
dc.subject exhibition en
dc.subject Meopta en
dc.subject Flexareta en
dc.subject staircase en
dc.subject Printka en
dc.title Výstava Společnosti Meopta
dc.title.alternative The Meopta Exhibition
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skriečková, Zuzana
dc.date.accepted 2018-06-08
dc.description.abstract-translated ABSTRACT This thesis is about design of exhibiton for the Meopta company. It is devided into two parts: theoretical and practical. In theoretical part it deals with exhibiton and examples of similar corporate exhibitions. It also describes the exhibitions in Slovakia and Czech Republic. In practical part the thesis describes desing of exhibition solutions for Meopta company. It focuses on detailed description of design, from the first draft proposals, through designes, stairway calculations, according to standards and security. It also describes color variants, technical drawings for production until using and meaning of Printka, which was a part of the whole exhibition.
dc.description.department Ateliér Prostorová tvorba
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Spatial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 50451
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
selecký_2018_dp.pdf 5.504Mb PDF View/Open None
selecký_2018_op.pdf 570.5Kb PDF View/Open None
selecký_2018_vp.pdf 1.041Mb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account