Analýza funkčnosti implementační struktrury SROP pro NUTS II Střední Morava

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza funkčnosti implementační struktrury SROP pro NUTS II Střední Morava

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Karchňáková, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:07:29Z
dc.date.available 2010-07-15T17:07:29Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4253
dc.description.abstract V této bakalářské práci se zaměřuji na rozbor SROP, neboli společný regionální program NUTS 2 Střední Moravy. Budu se snažit tento program popsat a charakterizovat co nejstručněji a taktéž provést i socioekonomickou analýzu regionu NUTS II Střední Morava. Dále charakteristiku ROP, což je regionální operační program, přičemž určím i cíle tohoto programu. Následně pak analyzuji funkčnost implementační struktury Společného regionálního operačního programu a tento program v dané oblasti vyhodnotím. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 2597599 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject SROP - společný regionální program cs
dc.subject ROP - regionální operační program cs
dc.subject NUTS II-region soudržnosti cs
dc.subject SROP-Common regional operating Program en
dc.subject ROP-Regional operating Program en
dc.subject NUTS II-region of cohesion en
dc.title Analýza funkčnosti implementační struktrury SROP pro NUTS II Střední Morava cs
dc.title.alternative Function analysis of implementation structure of SROP for NUTS II Central Moravia en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated In this bachelor's labour I locate on analysis of Common regional Operating Program, NUTS II Central Moravia. I will try hard to discribe this Program and it most brevily and to exekute economics analysis for region NUTS II Central Moravia. Than I locate on characteristic of Regional operating Program, when I will determinate a target of this Program. Finally I will analyse a function of implementation structure of Common regional Operating Program and I will interprete this Program. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5752
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
karchňáková_2007_bp.pdf 2.477Mb PDF View/Open
karchňáková_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
karchňáková_2007_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account