Blog jako nástroj marketingové komunikace značky Converse

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Blog jako nástroj marketingové komunikace značky Converse

Show full item record

No preview available
Title: Blog jako nástroj marketingové komunikace značky Converse
Author: Holíková, Lucie
Advisor: Banyar, Milan
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o aktuálním stavu využívání blogu jako nástroje marke-tingové komunikace značky Converse i s výhledem do budoucna. Práce mapuje teoretický základ a definiční vymezení základních pojmů jako je blog, módní bloger a značka. Teo-retické poznatky jsou poté přeneseny do praxe za pomoci vlastní analýzy vybraných módních blogů s cílem určit, který z nich dosahuje vyšších kvalit, dle předem stanove-ných hodnotících kritérií. Pozornost je věnována také tomu, jak spolupráci se značkou vnímají blogeři. Důležitou součástí je i pohled, zda je blog stále efektivním nástrojem marketingové komunikace značky Converse z pohledu marketingového zástupce značky. Postoje všech účastníků byly zjišťovány za pomoci osobních rozhovorů. V závěru jsou shrnuty veškeré poznatky, spolu s návrhy na zlepšení vzájemné spolupráce ze strany blo-gerů spolu a popis plánované strategie využívání blogů jako nástroje marketingové ko-munikace značky v blízké budoucnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/42591
Date: 2018-01-31
Availability: Bez omezení
Department: Ústav marketingových komunikací
Discipline: Marketingové komunikace


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
holíková_2018_dp.zip 1.930Mb Unknown View/Open None
holíková_2018_op.doc 156Kb Unknown View/Open None
holíková_2018_vp.doc 156.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account