Anti-Smoking Campaign and Its Influence on Young Smokers in the Czech Republic and Ireland

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Anti-Smoking Campaign and Its Influence on Young Smokers in the Czech Republic and Ireland

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Antalová, Mária
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:20Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:20Z
dc.date.issued 2018-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42624
dc.description.abstract Táto práca sa zaoberá problematikou fajčenia a protifajčiarskych kampaní v Írsku a Česku. Prvá časť vysvetľuje potrebnú terminológiu a poukazuje na následky fajčenia a jeho histó-riu. Takisto popisuje prieskum a zvolenú metodológiu práce. Druhá časť rozoberá protifaj-čiarske kampane v oboch krajinách a definuje cieľovú skupinu pre kvantitatívny prieskum írski a českí študenti. V závere sú interpretované získané poznatky a výsledok prieskumu. Posledná časť sa opiera o informácie v predošlých krokoch a poskytuje návrh na protifaj-čiarsku kampaň. Na základe týchto zistení ukazuje konkrétne návrhy, zvolené komunikačné kanály a tiež rôzne analýzy, ako napríklad rizikovú analýzu alebo SWOT analýzu. Odporú-čania a záver sú zhrnuté v poslednej časti. Hlavný cieľ tejto práce je vytvoriť protifajčiarsku marketingovú kampaň zameranú na študentov vo veku 18-27 rokov.
dc.format 113 s. (173 041 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fajčenie cs
dc.subject protifajčiarska kampaň cs
dc.subject komunikačné kanály cs
dc.subject študenti cs
dc.subject Írsko cs
dc.subject Česko cs
dc.subject cieľová sku-pina cs
dc.subject kvantitatívny prieskum a analýza cs
dc.subject smoking en
dc.subject anti-smoking campaigns en
dc.subject media channels en
dc.subject students en
dc.subject Ireland en
dc.subject Czech Republic en
dc.subject tar-get group en
dc.subject quantitative research analysis en
dc.title Anti-Smoking Campaign and Its Influence on Young Smokers in the Czech Republic and Ireland
dc.title.alternative Anti-Smoking Campaign and Its Influence on Young Smokers in the Czech Republic and Ireland
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pavelka, Jiří
dc.date.accepted 2018-05-21
dc.description.abstract-translated This thesis deals with anti-smoking campaigns in Ireland and the Czech Republic. The first part introduces necessary terminology and reveals effects and history of smoking. It con-cludes by defining the research and the methodology used. The second part elaborates anti-smoking campaigns in both countries and describes the target group for the quantitative analysis university students. The analysis is provided at the end of this part. The last part reflects on the facts explained throughout the thesis by developing an anti-smoking cam-paign. Based on previous findings it shows the proposed choice of media channels and offers different analysis, such as a risk analysis or SWOT analysis. It concludes with the final recommendations and summary. The main goal of this thesis is to create a successful anti-smoking social campaign aimed at students between 18-27 years old.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 50595
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
antalová_2018_dp.pdf 4.889Mb PDF View/Open None
antalová_2018_op.doc 156.5Kb Unknown View/Open None
antalová_2018_vp.doc 151Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account