Analýza trhu práce v okrese Přerov od roku 2007

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza trhu práce v okrese Přerov od roku 2007

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dohnalová, Zuzana
dc.contributor.author Babiánková, Žaneta
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:25Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:25Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42746
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na trh práce, konkrétněji na nezaměstnanost v okrese Přerov. Cílem je analyzovat vývoj situace na trhu práce, jeho současný stav a aplikaci aktivní politiky zaměstnanosti a následně zjistit, zda existuje možnost současnou situaci zlepšit. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické je proveden rozbor literárních pramenů zabývajících se problematikou trhu práce se zaměřením na nezaměstnanost. Praktická část se zabývá rozborem aktivní politiky zaměstnanosti, vývojem, současným stavem trhu práce a predikcí budoucího vývoje. Na závěr budou uvedena má vlastní doporučení umožňující zlepšení situace v okrese.
dc.format 68 s. (88 149 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject trh práce cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject aktivní politika zaměstnanosti cs
dc.subject podíl nezaměstnaných osob cs
dc.subject uchazeči o zaměstnání cs
dc.subject labour market en
dc.subject unemployment en
dc.subject active employment policy en
dc.subject proporti-on of unemployed persons en
dc.subject jobseekers en
dc.title Analýza trhu práce v okrese Přerov od roku 2007
dc.title.alternative Analysis of Labour Market in Přerov District since 2007
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mikeska, Martin
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the labor market - more specifically on unemployment in the Přerov district. The aim of the thesis is to analyze the development of the labor market situation, its current status and application of the active labour policy, then to determine if there exists a possibility to improve the actual situtation. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part is described an analysis of litera-ry sources dealing with the labor market issue focused on unemployment. The practical part deals with analysis of active labour policy, development, current labor market situation and prediction of development in the future. In conclusion, my own recommendations helping to improve the situation in the district will be concluded.
dc.description.department Ústav ekonomie
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 46181
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
babiánková_2018_dp.pdf 3.730Mb PDF View/Open None
babiánková_2018_op.pdf 903.2Kb PDF View/Open None
babiánková_2018_vp.docx 22.24Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account