Kýč v literatuře pro děti pohledem učitelek mateřských škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kýč v literatuře pro děti pohledem učitelek mateřských škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležalová, Jana
dc.contributor.author Vlašicová, Lucie
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:30Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:30Z
dc.date.issued 2017-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42863
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématem pohledu učitelek mateřských škol na kýč v dětské literatuře. V teoretické části řeší problematiku kýče a kýčovité literatury, popisuje její znaky a uvádí příklady takovýchto dětských knih. Dále pojednává o termínech spojených s pregramotností, vymezuje samotný pojem a nastiňuje vztahy mezi touto gramotností a dalšími typy a oblastmi gramotnosti. Také objasňuje její rozvoj u dětí předškolního věku. Poslední kapitola pak popisuje možný vliv kýčovité literatury na pregramotnost dětí a také vliv literatury na celkovou osobnost dítěte. Praktická část popisuje výzkum, jeho průběh, zpracování dat a výsledky. Výzkum je orien-tován kvalitativně a realizován pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Data jsou zpraco-vávána otevřeným kódováním. Výsledky jsou shrnuty do konečných 5 kategorií. Kromě tohoto výzkumu je zde ještě popsáno doplňkové šetření a jsou zde uvedeny jeho výsledky. Následně jsou zodpovězeny výzkumné otázky a vytvořeno celkové shrnutí.
dc.format 73 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Literární kýč cs
dc.subject pregramotnost cs
dc.subject rozvoj pregramotnosti cs
dc.subject vliv kýčovité literatury na pregramotnost cs
dc.subject Literary kitsch en
dc.subject early literacy en
dc.subject development of early literacy en
dc.subject influence of kitsch literature on early literacy en
dc.title Kýč v literatuře pro děti pohledem učitelek mateřských škol
dc.title.alternative Kitsch in children's literature from the perspective of nursery teachers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2018-06-15
dc.description.abstract-translated The focus of my thesis is the view of preschool teachers on kitsch in children's literature. In theory section I define kitsch in literature, its marks and examples of such children's books. Next I define the concept of early literacy and its development in preschool aged children, describe additional concepts connected to it and outline the relationships between early literacy and other types of literacy. Last chapter is dedicated to the possible influention of early literacy by kitsch literature and the influence literature can have on the personality of a child. The method part of the thesis describes undertaken research, its process, data methodology and results. Research was qualitative and done by semi-structured interviews. Data was processed via open coding. Results are summarized into 5 categories. Besides the research, I mention supplementary investigation and its conclusions. Lastly, I answer the research questions and state the summary.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 47967
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2018-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
vlašicová_2018_dp.pdf 2.575Mb PDF View/Open None
vlašicová_2018_op.docx 17.61Kb Unknown View/Open None
vlašicová_2018_vp.docx 18.93Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account