Transfer obsahu přírodovědného vzdělávání od učitele mateřské školy k dětem předškolního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Transfer obsahu přírodovědného vzdělávání od učitele mateřské školy k dětem předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Koflerová, Anna
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:30Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:30Z
dc.date.issued 2017-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42866
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zachycení podstaty transferu obsahu přírodovědného vzdělávání učitelkami mateřské školy. Teoretická část je sumarizací pojmů souvisejících s přírodovědným vzděláváním. Teoretická východiska slouží jako podklad pro zpracování empirického šetření. Výzkum byl uskutečněn pomocí obsahové analýzy a pozorování. Předmětem analýzy byly vybrané školní vzdělávací programy. Ve vybraných mateřských školách byla obsahová analýza doplněná pozorováním reálné práce učitelek mateřských škol. Výzkumná zjištění byla interpretována a vyhodnocena. Výsledkem je prezentace podob transferu přírodovědného vzdělávání učitelkami vybraných mateřských škol.
dc.format 74 s. (102 997 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Přírodovědné vzdělávání cs
dc.subject transfer obsahu vzdělávání cs
dc.subject obsahová analýza cs
dc.subject kurikulární programy cs
dc.subject Science education en
dc.subject transfer of educational content en
dc.subject content analysis en
dc.subject curriculum programs en
dc.title Transfer obsahu přírodovědného vzdělávání od učitele mateřské školy k dětem předškolního věku
dc.title.alternative Transferring Content of Science Education to Teachers of Kindergarten to Children of Preschool Age
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lukášová, Hana
dc.date.accepted 2018-06-14
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused at capturing the essence of the transfer of the content of science education to the teachers of the kindergarten. The theoretical part is a summary of concepts related to science education. The theoretical basis serves as a basis for the empiri-cal investigation. The research was carried out through content analysis and observation. The subject of the analysis was selected school educational programs. At selected kinder-gartens the content analysis was supplemented by observation of the real work of teachers of kindergartens. Research findings have been interpreted and evaluated. The result is the presentation of the transfer of science education to teachers of selected kindergartens.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 47970
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-19
local.subject mateřské školy cs
local.subject předškolní vzdělávání cs
local.subject přírodověda cs
local.subject kindergartens en
local.subject preschool education en
local.subject natural history en


Files in this item

Files Size Format View Description
koflerová_2018_dp.pdf 1.308Mb PDF View/Open None
koflerová_2018_op.docx 19.63Kb Unknown View/Open None
koflerová_2018_vp.docx 18.32Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account