Specifika projevů separační úzkosti u dětí do tří let při nástupu do mateřské školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Specifika projevů separační úzkosti u dětí do tří let při nástupu do mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacholík, Viktor
dc.contributor.author Šmatelková, Nikola
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:30Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:30Z
dc.date.issued 2017-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42868
dc.description.abstract Diplomová práce má teoreticko-empirický charakter. Diplomová práce se zaměřuje na projevy separační úzkosti u dětí do tří let při nástupu do mateřské školy. V teoretické části autorka analyzuje základní pojmy týkající se úzkosti a strachu u dětí předškolního věku s důrazem na separační úzkost. V teoretické části se autorka dále zaměřuje na popis projevů separační úzkosti a také na působení rodičů a učitelů na dítě se separační úzkostí. Empirická část popisuje kvalitativní výzkumný design prováděný formou zúčastněného pozorování dětí od dvou do tří let v prostředí mateřské školy, dále prostřednictvím polostrukturovaného interview s rodiči. Došlo k interpretaci výzkumných zjištění a vytvoření modelu projevů separační úzkosti u dětí od dvou do tří let.
dc.format 63 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject separační úzkost cs
dc.subject nástup do mateřské školy cs
dc.subject dítě ve věku dvou let cs
dc.subject separation anxiety en
dc.subject entrance to the nursery school en
dc.subject 2-3 years old children en
dc.title Specifika projevů separační úzkosti u dětí do tří let při nástupu do mateřské školy
dc.title.alternative Specifics symptoms of separation anxiety during a child´s entrance to nursery school
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana
dc.date.accepted 2018-06-14
dc.description.abstract-translated The diploma thesis has a theoretical-empirical character. The diploma thesis focuses on the symptoms of separation anxiety in children up to three years of age when entering the nursery school. In the theoretical part, the author analyzes the basic concepts of anxiety and fear in preschool children with an emphasis on separation anxiety. In the theoretical part, the author also focuses on the description of the symptoms of separation anxiety and also on the influence of parents and teachers on the child with separation anxiety. The empirical part describes a qualitative research project carried out in the form of participatory observation of children from two to three years in kindergarten environment, further through a semi-structured interview with parents. Author create a model of a manifestations of separation anxiety.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 47972
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-20
local.subject mateřské školy cs
local.subject úzkost cs
local.subject děti předškolního věku cs
local.subject batolata cs
local.subject kindergartens en
local.subject anxiety en
local.subject preschool children en
local.subject toddlers en


Files in this item

Files Size Format View Description
šmatelková_2018_dp.pdf 3.920Mb PDF View/Open None
šmatelková_2018_op.docx 17.51Kb Unknown View/Open None
šmatelková_2018_vp.pdf 395.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account