Projekt implementace systému řízení rizik projektů ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt implementace systému řízení rizik projektů ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Taraba, Pavel
dc.contributor.author Belantová, Tereza
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:37Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:37Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43053
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá implementací systému řízení rizik projektů ve vybrané společnosti. Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, které s řešenou problematikou souvisí, jako je riziko, obecný postup řízení rizik, dále řízení rizik projektů a teoretickou část práce završuje kapitola o proměnných ovlivňující řízení rizik projektů. Praktická část práce se věnuje analýzám rizik, jako jsou SWOT analýza, Skó-rovací metoda s mapou rizik a analýza HACCP. Na základě provedených analýz rizik, byly vypracovány návrhy opatření a doporučení ke snížení dopadu identifikovaných rizik. Celá práce je zakončena vypracovaným projektem implementace certifikovaného systému HACCP, kde je kladen důraz na časovou, rizikovou a nákladovou analýzu projektu.
dc.format 90 s. (105 457 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Riziko cs
dc.subject Řízení rizik cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject HACCP cs
dc.subject Risk en
dc.subject Risk Management en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject HACCP en
dc.title Projekt implementace systému řízení rizik projektů ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Project of Implementation of Project Risk Management System in the Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tučková, Zuzana
dc.date.accepted 2018-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis deals with implementation of risk management system of the projects in the selected company. The theoretical part of the thesis is focused on explanation of basic concepts that related with solved problems, for example the risk and general procedure of risk management, risk management of projects and theoretical part of the thesis is complet-ed chapter about variables that affect risk management of projects. The practical part of the thesis deals with analysis of risks as SWOT analysis, Scoring method with risk map and HACCP analysis. On based of risk analysis performed were suggested measures and recommendations for reducing impact of identified risks. The whole work is completed by the elaborated project of implementation certified HACCP system and there is emphasis put on time, risk and cost analysis of the project.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizikové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 48196
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-07


Files in this item

Files Size Format View Description
belantová_2018_dp.pdf 3.082Mb PDF View/Open None
belantová_2018_op.pdf 216.4Kb PDF View/Open None
belantová_2018_vp.pdf 142.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account