Komplexní analýza hrozeb a rizik při provozu Sport Centra Holešov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komplexní analýza hrozeb a rizik při provozu Sport Centra Holešov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Chudárková, Nikola
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:37Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:37Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43054
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá komplexní analýzou hrozeb a rizik při provozu Sport centra Holešov. V teoretické části je vysvětlen pojem rekreologie, na což pak navazují statistiky sportovních aktivit. Dále je teoretická část zaměřena na analýzu rizik. Vnější a vnitřní rizika jsou zaměřena přímo na Sport centrum v Holešově. Poslední kapitola teoretické části se týká bezpečnosti a hygieny při práci. Praktická část obsahuje popis Sport centra a skórovací metodu s mapou rizik, která je zaměřena jak na vnější tak na vnitřní rizika. Na základě vý-sledků skórovací metody jsou navržena opatření pro snížení zjištěných vnějších i vnitřních rizik. V poslední části praktické je navržen projekt na zlepšení stávající situace.
dc.format 89 s. (14 388 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rekreologie cs
dc.subject vnější rizika cs
dc.subject vnitřní rizika cs
dc.subject opatření cs
dc.subject projekt cs
dc.subject "rekreologie" en
dc.subject external risks en
dc.subject internal risks en
dc.subject measures en
dc.subject project en
dc.title Komplexní analýza hrozeb a rizik při provozu Sport Centra Holešov
dc.title.alternative The Complex Analysis of Threats and Risks at Running the Sport Centre in Holešov
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rak, Jakub
dc.date.accepted 2018-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the complex analysis of threats and risks at running the Sports Centre Holešov. In the theoretical part the term "rekreologie" is explained, followed by the statis-tics of sports activities. The next part of the theoretical section is aimed at the analysis of risks. External and internal risks are specified for the Sports Centre in Holešov. The last part of this section is about occupational safety and hygiene at work. The practical part contains the description of the Sports Centre Holešov and score method with the map of risks that is aimed at both external and internal risks. Based on the results of the score met-hod measures are suggested so both the risks are reduced. Finally, in the practical part, the project for improving the current situation in the Centre is suggested.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizikové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 48197
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2018-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
chudárková_2018_dp.pdf 5.811Mb PDF View/Open None
chudárková_2018_op.pdf 219.2Kb PDF View/Open None
chudárková_2018_vp.pdf 44.70Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account