Risk management vybrané firmy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Risk management vybrané firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomaštík, Marek
dc.contributor.author Jílková, Petra
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:37Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:37Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43055
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zhodnocením risk managementu společnosti podnikající v ob-lasti rafinerského průmyslu. Samotná analýza negativně působících hrozeb je dále apliko-vána přímo v jednom z jejích odštěpných závodů. V teoretické části jsou uvedeny a objas-něny pojmy jako riziko, risk management a analýza rizik. Praktická část poté zahrnuje po-znatky přímo z provozu konkrétní čerpací stanice, v níž bylo šetření provedeno. Na základě zjištěných informací byla provedena analýza, jež měla za cíl odhalit rizika, která nejsou v rámci risk managementu této čerpací stanice řádně ošetřena. Jelikož se jako nejvíce ne-bezpečná ukázala rizika spjatá zejména s neodpovídajícím kamerovým zabezpečením, jsou v této práci navržena opatření pro eliminaci rizik, která s tímto rizikovým faktorem souvisí.
dc.format 87 s. (16 665 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Riziko cs
dc.subject risk management cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject kamerový systém cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Checklist cs
dc.subject What If cs
dc.subject Risk en
dc.subject risk management en
dc.subject risk analysis en
dc.subject camera system en
dc.subject project en
dc.subject Checklist en
dc.subject What If en
dc.title Risk management vybrané firmy
dc.title.alternative Risk Management in the Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Jiří
dc.date.accepted 2018-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the evaluation of the risk management for a company operating in the refinery. The analysis of the negative threats is directly applied in one of its branch. In the theoretical part a risk, risk management and risk analysis are mentioned and explained. The practical part includes knowledge from the operation of the petrol station where the investigation was carried out. Based on the information found, an analysis was carried out to identify risks that are not properly treated in the risk management of the petrol station. As the most unsafe risks have been shown to be associated with inadequate camera security, this thesis proposes measures to eliminate the risks associated with this risk factor.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizikové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 48198
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
jílková_2018_dp.pdf 3.099Mb PDF View/Open None
jílková_2018_op.pdf 230.9Kb PDF View/Open None
jílková_2018_vp.pdf 104.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account