Analýza úlohy a místa soukromých bezpečnostních společností v ochraně objektů a osob

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza úlohy a místa soukromých bezpečnostních společností v ochraně objektů a osob

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Kvasnička, Tomáš
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:37Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:37Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43057
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou soukromých bezpečnostních společností. Cílem prá-ce je zjistit slabá místa a chyby v procesech těchto společností a navrhnout opatření, která sníţí objevená rizika. Teoretická část obsahuje základní informace o fungování bezpeč-nostních společností. V praktické části jsou uvedeny analýzy těchto společností a projekt, který pojednává o zavedení vybraných opatřeních.
dc.format 76
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Soukromé bezpečnostní společnosti cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject analýza cs
dc.subject Priavate security companies en
dc.subject safety en
dc.subject analysis en
dc.title Analýza úlohy a místa soukromých bezpečnostních společností v ochraně objektů a osob
dc.title.alternative Analysis of Role and Place of Private Security Organisations in Protection of Objects and Man
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2018-06-05
dc.description.abstract-translated Thesis focuses on analysis of private security companies. Objective of paper is to find out weak spots and faults in processes of this organisations and propose measures, which should lower discovered dangers. Theoretic part consist of basic information about functi-on of security organisations. Analysis of chosen companies are done in practical part and in the end there is project, which focuses on implementantion of choosen precuations.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizikové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 48200
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
kvasnička_2018_dp.pdf 2.920Mb PDF View/Open None
kvasnička_2018_op.pdf 220.0Kb PDF View/Open None
kvasnička_2018_vp.pdf 245.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account