Copingové strategie učitelů středních škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Copingové strategie učitelů středních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kavková, Veronika
dc.contributor.author Otrhalíková, Nikola
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:37Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:37Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43059
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo zjistit, které stresory nejvíce postihují učitele střední školy, které strategie užívají při zvládání stresových situací a zdali pohlaví ovlivňuje výběr copin-gové strategie. Výzkumu se zúčastnilo 36 respondentů ze střední průmyslové škole v Břec-lavi z toho 15 mužů a 11 žen. Výsledky výzkumu prokázaly, že nejvíce vyskytující stresory jsou: Nízké platové ohodnocení a stále se navyšující administrativa. Dále poukázal na fakt, že copingové strategie užívané pedagogy mají spíše negativní tendenci a dokázal, že existuje rozdíl v užívání strategií mezi muži a ženami. Na závěr byla diskutována otázka, zda by učitelé měli zájem o zřízení relaxační místnosti na jejich škole a následně většina pozitivních odpovědí zapříčinila vznik projektu, jehož cílem bylo navrhnout postup výstavby místnosti pro zmírnění stresu.
dc.format 76 s. (12 757 slov)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stres cs
dc.subject coping cs
dc.subject učitel cs
dc.subject odolnost cs
dc.subject zátěžová situace cs
dc.subject stress en
dc.subject coping en
dc.subject teacher en
dc.subject endurance en
dc.subject stresful situation en
dc.title Copingové strategie učitelů středních škol
dc.title.alternative Coping Strategies of Secondary School Teachers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek
dc.date.accepted 2018-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis was to find out which stressors are most affected by secondary school teachers who use strategies in dealing with stressful situations and whether gender affects the choice of coping strategy. The survey was attended by 36 respondents from the Břeclav secondary school, of which 15 men and 11 women. Research results have shown that the most common stressors are: Low salary rating and ever-increasing administration. He also pointed out that coping strategies used by educators tend to be negative, and showed that there is a difference in the use of strategies between men and women. Finally, the question was whether teachers were interested in setting up a relaxation room at their school, and most of the positive responses led to the creation of a project aimed at designing a procedure to build a stress relieving room.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizikové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 48202
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2018-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
otrhalíková_2018_dp.pdf 3.405Mb PDF View/Open None
otrhalíková_2018_op.pdf 115.7Kb PDF View/Open None
otrhalíková_2018_vp.pdf 387.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account