Interaktivní průvodce pro studenty prvních ročníků na Fakultě aplikované informatiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Interaktivní průvodce pro studenty prvních ročníků na Fakultě aplikované informatiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěšek, Jiří
dc.contributor.author Kozicová, Ekaterina
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:43Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:43Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43207
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zpracovat interaktivního průvodce pro studenty prvních roč-níků na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V teoretické části bude vysvětlen pojem "Průvodce" a popsané jeho charakteristiky, proveden průzkum inter-aktivních průvodců na veřejných vysokých školách v České Republice a budou zde také uvedená a rozebraná možná technická řešení pro tvorbu interaktivního průvodce. Praktická část této bakalářské práce bude obsahovat průzkum současného stavu informovanosti stu-dentů, dotazníkové šetření s cíle zjištění úrovně informovanosti studentů FAI a hlavním výstupem praktické části bude vylepšení informačních materiálů pro studenty prvních roč-níků.
dc.format 101 s. (15 810 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject průvodce cs
dc.subject interaktivní průvodce cs
dc.subject návrh vylepšení cs
dc.subject informovanost studentů cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject we-bová prezentace cs
dc.subject WordPress cs
dc.subject guide en
dc.subject interactive guide en
dc.subject suggestions for improvements en
dc.subject student awareness en
dc.subject research en
dc.subject web presentation en
dc.subject WordPress en
dc.title Interaktivní průvodce pro studenty prvních ročníků na Fakultě aplikované informatiky
dc.title.alternative An Interactive Guide for First Year Students at the Faculty of Applied Informatics
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matušů, Radek
dc.date.accepted 2018-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to prepare an interactive guide for the first year students of the Faculty of Applied Informatics of Tomas Bata University in Zlin. In the theoretical part, the term "Guide" and its characteristics will be explained, a research of interactive guides at public universities in the Czech Republic will be carried out, and there will also be presented and explored possible technical solutions for the creation of an interactive guide. The practical part of this bachelor's thesis will include a survey of the current state of in-forming students, a questionnaire survey with the objectives of finding the level of infor-mation of the FAI students and the main output of the practical part will be the impro-vement of information materials for first-year students.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies in Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 48405
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-23


Files in this item

Files Size Format View Description
kozicová_2018_dp.zip 104.2Mb Unknown View/Open None
kozicová_2018_op.pdf 252.8Kb PDF View/Open None
kozicová_2018_vp.pdf 59.91Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account