Design luxusnej športovej vzchádzkovej obuvi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Design luxusnej športovej vzchádzkovej obuvi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zamazal, Jan cs
dc.contributor.author Šuška, Juraj cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:39:16Z
dc.date.available 2010-07-15T17:39:16Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4332
dc.description.abstract Témou tejto bakalárskej práce je návrh a realizácia kolekcie športovo - vychádzkovej obuvi v spolupráci s firmou Botas a.s. V prvej, teoretickej časti, sú zhrnuté najdôležitejšie informácie o spoločnosti, jej histórii, súčasnosti a o produktoch, ktoré sa tu dnes vyrábajú. Práca sa tiež zaoberá vybranými konkurenčnými firmami. V druhej, praktickej časti, je opísaný postup výroby, ktorý sa začal kreslením prvých skíc na papier a na konci ktorého stojí reálna kolekcia obuvi. cs
dc.format 34 s., 3 s. obr. príloh cs
dc.format.extent 5079829 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject obuv cs
dc.subject vychádzková obuv cs
dc.subject módna obuv cs
dc.subject design obuvi cs
dc.subject footwear en
dc.subject causal footwear en
dc.subject fashionable footwear en
dc.subject footwear design en
dc.title Design luxusnej športovej vzchádzkovej obuvi cs
dc.title.alternative DESIGN LUXURY SPORT-CAUSAL FOOTWEAR en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šišková, Šárka cs
dc.date.accepted 2007-05-30 cs
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is design and realisation of fashionable sport-causal footwear collection that was developed in cooperation with Czech footwear producer Botas a.s. The first part of this paper, theoretical one, deals with Botas company, its history, present situation and products. The paper also discusses some selected competitors on the field of fashionable sport-causal footwear. The second part, the practical one, illustrates the process of realisation that had began with first hand sketches drawn on paper and eventually resulted in the real collection of footwear. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/127 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Design obuvi cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Footwear Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 5167
dc.date.assigned 2007-01-15 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šuška_2007_bp.pdfBlocked 4.844Mb PDF View/Open
šuška_2007_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
šuška_2007_op.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account