Využitie multimédií na propagáciu spoločnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využitie multimédií na propagáciu spoločnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysala, Tomáš
dc.contributor.author Kozic, Daniel
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:52Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:52Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43428
dc.description.abstract Cieľom tejto bakalárskej práce je ukážka využitia multimédií, ako nástroja propagácie konkrétnej spoločnosti. V úvode práce sú uvedené všeobecné informácie o marketingu, a zároveň o propagácií spoločnosti, ktoré sú potrebné pre správne plánovanie reklamnej kampane. Ďalšia časť práce je venovaná multimediálnym technikám, prostredníctvom ktorých je možné vytvoriť konkrétne propagačné materiály. Na záver teoretickej časti je definovaná reklama a rôzne možnosti jej umiestnenia. V samotnej praktickej časti sú vytvorené konkrétne materiály na propagáciu spoločnosti s názvom Pán klíčů, zaoberajúcou sa kľúčovými službami, ktorá sa nachádza v meste Zlín. V závere praktickej časti sú stručne popísané programy, prostredníctvom ktorých, boli vytvorené materiály, priložené na CD k tejto bakalárskej práci.
dc.format 68 (12 055 znaků)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing cs
dc.subject Propagácia cs
dc.subject Multimédia cs
dc.subject Video cs
dc.subject Audio cs
dc.subject Text cs
dc.subject Reklama cs
dc.subject Propagačné materiály cs
dc.subject Marketing en
dc.subject Promotion en
dc.subject Multimedia en
dc.subject Video en
dc.subject Audio en
dc.subject Text en
dc.subject Advertising en
dc.subject Promotional Materials en
dc.title Využitie multimédií na propagáciu spoločnosti
dc.title.alternative Using Multimedia for Company Promotion Purposes
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Pavel
dc.date.accepted 2018-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to illustrate using multimedia as a tool for promoting a particular company. In the introduction are general marketing information and information's about company promotion that are necessary for the proper planning of the advertising campaign, which is presented. Another part of the work is devoted to multimedia techniques, which can be used to create specific promotional materials. At the end of the theoretical part is defined advertising and various options for its placement. In the practical part are created specific materials for the promotion of the company, called "Pán klíču", which is located in Zlín. At the end of the practical part are briefly described the programs, through which the materials attached to the CD for this bachelor thesis were created.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies in Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 48743
dc.date.submitted 2018-05-23


Files in this item

Files Size Format View Description
kozic_2018_dp.pdf 4.818Mb PDF View/Open None
kozic_2018_op.pdf 98.89Kb PDF View/Open None
kozic_2018_vp.pdf 247.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account