Projekt zavádění nového produktu FIT WELL na trh v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zavádění nového produktu FIT WELL na trh v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Bartoňová, Veronika
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:02:00Z
dc.date.available 2018-07-04T15:02:00Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43663
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá projektem zavedení nového výrobku na trh v České republice. Je rozdělena na část teoretickou, analytickou a projektovou. První, teoretická část, je zaměřena na teoretické poznatky o novému výrobku, marketingový mix a analýzy vhodné pro vstup produktu na trh. Druhá, praktická část, je rozdělena na analytickou a projektovou. Analytická zkoumá současný stav společnosti, produktové portfolio, konkurenci pomoci jednotlivých analýz, doplněna metodami sběru dat. Projektová se zabývá samotným projektem zavedením nového výrobku na trh. Součástí této části je podrobení projektu časové, nákladové a rizikové analýze. Cílem práce je navrhnout firmě projekt, který efektivně zavede nový výrobek na trh s ohledem na finanční možnosti společnosti.
dc.format 136
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nový výrobek cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Večerní chlebík cs
dc.subject marketingový průzkum cs
dc.subject analýza cs
dc.subject propagace cs
dc.subject new product en
dc.subject project en
dc.subject Evening bread en
dc.subject marketing survey en
dc.subject analysis en
dc.subject promotion en
dc.title Projekt zavádění nového produktu FIT WELL na trh v České republice
dc.title.alternative Project to Introduce a New Product of FIT WELL on the Market in the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2018-05-22
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with a project of introducing a new product on the market in the Czech Republic. It is divided into a theoretical, analytical and project part. The first, theoretical part, is focused on the theoretical knowledge of the new product, the marketing mix and analyzes suitable for product entry into the market. The second, practical part, is divided into analytical and project part. The analytical part examines the current state of the company, the product portfolio, the competition with a help of the individual analyzes, supplemented by the methods of data collection. The project part deals with the project itself of introducing a new product to the market. Part of this section is the submission of a time, cost and risk analysis of the project. The aim of the thesis is to propose to the company a project that effectively introduces the new product to the market given financial possibilities of the company.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49120
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
bartoňová_2018_dp.pdf 3.819Mb PDF View/Open None
bartoňová_2018_op.docx 30.16Kb Unknown View/Open None
bartoňová_2018_vp.docx 24.53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account