Projekt marketingové komunikace pro startupovou firmu za účelem posílení značky a zvýšení prodejnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace pro startupovou firmu za účelem posílení značky a zvýšení prodejnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Konečná, Veronika
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:02:01Z
dc.date.available 2018-07-04T15:02:01Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43668
dc.description.abstract Záměrem diplomové práce je vytvoření projektu, který řeší návrh marketingové komunikace pro vybranou startupovou firmu. Hlavními cíli projektu je navrhnout taková řešení, která povedou ke zvýšení prodejnosti a posílení značky firmy. V praktické části je zanalyzován aktuální stav online i offline marketingové komunikace, pro analýzu vnějšího prostředí je zvolena PESTE analýza a pro analýzu konkurence v odvětví Porterův model pěti sil. Analytickou část završuje SWOT analýza, která staví vedle sebe silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby. Na základě analýz jsou definovány konkrétní cíle projektu a marketingový plán pro období hlavní sezóny firmy, který povede k dosažení těchto cílů.
dc.format 120
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject digitální marketing cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject PESTE analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject digital marketing en
dc.subject social media en
dc.subject PESTE analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt marketingové komunikace pro startupovou firmu za účelem posílení značky a zvýšení prodejnosti
dc.title.alternative Marketing Communications Project for Improving Brand Awareness and Increasing Sales of a Start-up Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2018-05-23
dc.description.abstract-translated The master thesis is focused on creating a project which is dealing with marketing commu- nication for a start-up company. The aim of the project is to propose activites which leads to increasing sales and improving brand awareness. To deal with this problem there were used analysis of online and offline marketing communication. PESTE analysis for describing a macro-environmental factors and Porters five forces analysis for analyzing a competitive- ness of a business environment. This part was concluded with SWOT analysis which exami- nes strenghts, weaknesses, opportunities and threats. Within these analysis specific goals of the project have been defined and marketing plan has been suggested.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49129
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
konečná_2018_dp.pdf 4.143Mb PDF View/Open None
konečná_2018_op.docx 24.03Kb Unknown View/Open None
konečná_2018_vp.docx 27.27Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account