Návrh podnikatelské strategie pro poskytování fotografických služeb v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh podnikatelské strategie pro poskytování fotografických služeb v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramoliš, Jan
dc.contributor.author Linhartová, Tereza
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:02:01Z
dc.date.available 2018-07-04T15:02:01Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43669
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo navrhnout podnikatelskou strategii v oblasti poskytování fotografických služeb zejména pro začínající portrétní fotografy. Formulace jednotlivých závěrů jsou obsaženy v příslušných kapitolách. Teoretická část zahrnuje nejdůležitější fakta z aktuální literatury na danou problematiku. V praktické části jsou obsaženy analýzy spotřebitelského a fotografického trhu, které byly provedeny pomocí elektronického šetření a podpořeny výsledky z interview. Provedeným výzkumem byla zjištěna aktuální situace na fotografickém trhu a požadavky spotřebitelů. Na tato zjištění navazuje návrh podnikatelské strategie pro portrétní fotografy, ale jednotlivé poznatky lze aplikovat i v jiných odvětvích. Navržení této strategie je v závěru práce podrobeno analýze nákladů, času a rizik. Tato práce je významná především rozsáhlým a detailním výzkumem v analytické části a návrhem, který může sloužit nejen portrétním fotografům.
dc.format 124 s. (168 373 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Podnikatelská strategie cs
dc.subject fotografování cs
dc.subject poskytování fotografických služeb cs
dc.subject fotografické produkty cs
dc.subject marketingová komunikace ve službách cs
dc.subject Business strategy en
dc.subject photography en
dc.subject photography services en
dc.subject photography products en
dc.subject marketing communication in services en
dc.title Návrh podnikatelské strategie pro poskytování fotografických služeb v České republice
dc.title.alternative Business Strategy of Professional Photographers in Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kubík, Josef
dc.date.accepted 2018-05-23
dc.description.abstract-translated The objective of this thesis is to propose a business strategy in the field of photo services especially aimed at starting photographers. Summarized conclusions are present in the respective chapters. Theoretical part comprises of important facts of current literature on the topic. Practical part then includes analyses of consumers and photography markets which were conducted via electronic questionnaire and personal interview. Research reflects current situation at photography market and consumers demands. Following the research business strategy is pro- posed for portrait photographers, however findings are applicable for other photo fields as well. Business strategy proposal is subject of costs, time and risks analyses at the end. Importance of the thesis lies especially in the extensive and detailed research within analytical part and in the business strategy proposal which can serve not only to portrait photographers.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49130
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
linhartová_2018_dp.pdf 5.254Mb PDF View/Open None
linhartová_2018_op.docx 23.58Kb Unknown View/Open None
linhartová_2018_vp.docx 24.49Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account