Projekt zlepšení procesu řízení zákaznické objednávky ve firmě Austin Detonator s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení procesu řízení zákaznické objednávky ve firmě Austin Detonator s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydra, Radomír
dc.contributor.author Ondruchová, Kateřina
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.available 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43672
dc.description.abstract Cílem této práce bylo zlepšení procesu řízení zákaznické objednávky ve společnosti Austin Detonator s.r.o. Podstatou řešení bylo analyzování současného stavu procesu pomocí pro-cesní analýzy, časové analýzy PERT, analýzy rizik a analýzy nákladů. Získaná data ze jmenovaných analýz byla sumarizována do SWOT analýzy. V práci byla navržena řešení nedostatků procesu a možnosti jeho zlepšení v podobě konkrétních možností v rámci jednotlivých činností. Přínosem této práce je zmapování zkoumaného procesu, zpřehlednění jeho činností, funkcí a návazností a v případě implementace změn zkrácení časové i ná-kladové náročnosti procesu a jeho celkové procesní zjednodušení.
dc.format 98 s., přílohy 6 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject časová analýza PERT cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject procesní analýza cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject Time analysis PERT en
dc.subject cost analysis en
dc.subject process analysis en
dc.subject process management en
dc.subject risk analysis en
dc.title Projekt zlepšení procesu řízení zákaznické objednávky ve firmě Austin Detonator s.r.o.
dc.title.alternative Project to Improve Customer Order Management Process in Austin Detonator s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kozák, Vratislav
dc.date.accepted 2018-05-23
dc.description.abstract-translated The aim of this work was to improve the customer order management process at Austin Detonator s.r.o. The essence of the solution was to analyze the current state of the process by means of process analysis, PERT time analysis, risk analysis and cost analysis. The data obtained from the above analyzes was summarized with SWOT analysis. The work has been designed to solve the shortcomings of the process and the possibilities of its im-provement in the form of concrete possibilities within individual activities. The contribution of this work is the mapping of the process under review, the clarification of its activities, functions and continuity, and in the case of implementation of changes the shortening of the time and cost demanding process and its overall process simplification.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49134
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
ondruchová_2018_dp.pdf 2.022Mb PDF View/Open None
ondruchová_2018_op.docx 24.07Kb Unknown View/Open None
ondruchová_2018_vp.doc 80.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account