Projekt inovace marketingové komunikace firmy ETA, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt inovace marketingové komunikace firmy ETA, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haltofová, Barbora
dc.contributor.author Košová, Denisa
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.available 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43678
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje problematice marketingové komunikace ve firmě ETA, a.s., která působí na trhu domácích elektrických spotřebičů. Jejím cílem bylo na základě získaných teoretických poznatků a provedených analýz vytvořit návrh inovace stávající marketingové komunikace této firmy tak, aby byla efektivní a vedla k dosažení vytyčených cílů. V teoretické části této práce byla provedena literární rešerše dostupných zdrojů zabývajících se marketingem, marketingovou komunikací a marketingovým výzkumem. V praktické části byla provedena analýza stávající marketingové komunikace firmy ETA, a.s., analýza konkurence a jejích komunikačních aktivit, dále PEST analýza, Porterova analýza pěti sil a SWOT analýza. Na základě získaných dat byl vytvořen projekt inovace marketingové komunikace firmy ETA, a.s., který byl podroben nákladové, časové a rizikové analýze.
dc.format 116 s. (228 566 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject propagace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject marketingová situační analýza cs
dc.subject inovace marketingové komunikace cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject propagation en
dc.subject communication mix en
dc.subject marketing situation analysis en
dc.subject innovation of marketing communication en
dc.title Projekt inovace marketingové komunikace firmy ETA, a.s.
dc.title.alternative The Project of Innovation of Marketing Communication of the Firm ETA a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kozák, Vratislav
dc.date.accepted 2018-05-28
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with marketing communication in the company ETA, a.s., which operates in the domestic electrical appliances market. Its aim is to develop a proposal for the innovation of existing marketing communication of ETA, a.s. based on acquired theoretical knowledge and necessary analyses, so that it is effective and achieves the set objectives. In the theoretical part of this work, literary research of available sources dealing with marketing, marketing communication and marketing research was carried out. In the practical part was performed analysis of the existing marketing communication of ETA, a.s., analysis of competition and its communication activities, PEST analysis, Porter's analysis of five forces and SWOT analysis. On the basis of the data obtained, a project of marketing communication innovation of ETA, a.s. was made. The project was subjected to cost, time and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing, specializace Design management cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing, Specialization: Design Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49144
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
košová_2018_dp.pdf 1.832Mb PDF View/Open None
košová_2018_op.docx 25.98Kb Unknown View/Open None
košová_2018_vp.pdf 306.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account