Vývoj audiovizuálních produkcí v digitální éře

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vývoj audiovizuálních produkcí v digitální éře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíková, Jana
dc.contributor.author Babinec, Petr
dc.date.accessioned 2018-09-06T12:59:36Z
dc.date.available 2018-09-06T12:59:36Z
dc.date.issued 2012-09-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-758-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43688
dc.description.abstract Teoretická část práce se zaměřuje na strukturální výzkum audiovizuálních produkcí v návaznosti na dostupnost digitálních technologií. Kvalitativním výzkumem šesti audiovizuálních produkcí je navržen model pro začínající produkce a jejich udržitelnost a rozvoj v následujících obdobích. Výzkum je doplněn analýzou audiovizuálních center a jejich uplatněním v praxi. Praktická část představuje režii dokumentárního filmu Batalives. Zaměřuje se na techniku natáčení a výběr respondentů a míst.
dc.format 80
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject audiovizuální produkce cs
dc.subject digitální technologie cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject strukturálnímodel cs
dc.subject personální řešení cs
dc.subject audiovizuální centra cs
dc.subject dokument cs
dc.subject film cs
dc.subject Batalives cs
dc.subject audiovisual production en
dc.subject digital technology en
dc.subject development en
dc.subject structuralmodel en
dc.subject personnel solutions en
dc.subject audiovisual centers en
dc.subject documentary en
dc.subject film en
dc.subject Batalives en
dc.title Vývoj audiovizuálních produkcí v digitální éře
dc.title.alternative The development of audiovisual productions in the digital age
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-06-20
dc.description.abstract-translated The theoretical part of Doctoral Thesis focuses on the structural research of audiovisual productions in response to the availability of digital technologies. A qualitative research of six audiovisual productions provides a model for emerging productions and their sustainability and development in subsequent periods. The research is complemented by the analysis of the Audiovisual centers and their application in practice. The practical part describes directing of the documentary movie Batalives. It is focus on shooting techniques and selections of respondents and places.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 50677
dc.date.submitted 2018-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
babinec_2018_dp.pdf 60.01Mb PDF View/Open None
babinec_2018_vp.pdf 554.6Kb PDF View/Open None
babinec_2018_op.zip 538.5Kb application/zip View/Open
babinec_2018_teze.pdf 6.257Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account