Vývoj vhodné modifikace hydrofobizované kyseliny hyaluronové pro přípravu teranostik

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vývoj vhodné modifikace hydrofobizované kyseliny hyaluronové pro přípravu teranostik

Show full item record

Thumbnail
Title: Vývoj vhodné modifikace hydrofobizované kyseliny hyaluronové pro přípravu teranostik
Author: Achbergerová, Eva
ISBN: 978-80-7454-794-2
URI: http://hdl.handle.net/10563/43753
Date: 2013-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 178
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Nosičové systémy bioaktivních látek nabývají ve zdravotnictví, farmaceutickém, ale také kosmetickém, průmyslu stále většího významu. Absence informací o chování, interakcích a působení nosičových systémů na živé organismy může znesnadňovat jejich bezpečné použití. Některé nedostatky lze eliminovat využitím teranostik, což jsou nosiče nejen terapeutik, ale také látek pro diagnostiku. Předložená doktorská práce je zaměřena na syntézu a charakterizaci originálních derivátů hyaluronanu vhodných pro přípravu nosičových systémů detekovatelných optickými zobrazovacími metodami. S ohledem na předpokládané aplikace v biologických systémech a dostupné technické zázemí byla připravena série derivátů hyaluronanu modifikovaných fluorescenčními látkami cypate a nilská modř, absorbujícími a emitujícími záření v blízké infračervené, v případě druhého jmenovaného barviva v červené oblasti. Dalším typem připravovaných látek byly superparamagnetické nanočástice železa (SPION) obalené kyselinou olejovou, potencionálně vhodné pro terapii nádoru nebo diagnostiku. Navázání fluorescenčních látek na polymerní řetězce hyaluronanu umožnilo detekovat deriváty hyaluronanu a z nich připravené polymerní micely v biologických systémech pomocí optických metod. Při in vitro experimentech byl prokázán vstup nosičových systémů a doručované modelové účinné látky do fibroblastů. U hydrofobizovaného hyaluronanu byla také prokázána schopnost dermální penetrace. V případě in vivo testů na myších Balb/c s 4T1 luc nádorovými buňkami byla pozorována efektivní akumulace derivátů HA, respektive nosičů, v nádorové tkáni. Rovněž bylo dosaženo protinádorového účinku SPION a doxorubicinu enkapsulovaných a doručených polymerními micelami. Z předložené práce je zřejmé, že hyaluronan se jeví jako vhodný biopolymer pro přípravu funkčních nosičových systémů léčiv efektivně detekovatelných optickými metodami jak in vitro, tak in vivo.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
achbergerová_2018_dp.pdf 8.005Mb PDF View/Open None
achbergerová_2018_op.zip 1.169Mb Unknown View/Open None
achbergerová_2018_vp.pdf 344.6Kb PDF View/Open None
achbergerová_2018_teze.pdf 2.936Mb PDF View/Open teze disertační práce

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account