Majetková kriminalita páchaná drogově závislými mladistvými

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Majetková kriminalita páchaná drogově závislými mladistvými

Show full item record

No preview available
Title: Majetková kriminalita páchaná drogově závislými mladistvými
Author: Zbrožková, Iveta
Advisor: Vykopalová, Hana
Abstract: Tato práce je zaměřena na oblast kriminality mládeže, kterou páchají pachatelé často pod vlivem drog či njiných návykových látek. Teoretická část je rozpracována v šesti kapitolách, které obsahují základní informace k této problematice. První kapitola je zaměřena směrem k celé společnosti a jejím nárokům na jedince v ní žijící, jako významnému činiteli v životě každého z nás. Druhá kapitola pak vymezuje vlivy konkrétních činitelů působících na lidské jednání, kterými jsou kulturní a hromadné sdělovací prostředky, škola či vrstevnické skupiny. Rodinou, základním socializačním faktorem se zabývá kapitola třetí. Specifika majetkové trestné činnosti mladistvých pachatelů a možnou úpravu věkové hranice trestní odpovědnosti přináší čtvrtá kapitola. Pátá kapitola nastiňuje postup orgánů činných v trestním řízení a dokumentuje významnost Probační a mediační služby ČR. Uvádí také možnosti ukončení trestního stíhání mladistvých dle z.č. 218/2003 Sb. Šestá kapitola se věnuje otázkám prevence kriminality mladistvých a prevence jimi zneužívaných návykových látek. Praktická část přináší vyhodnocení statistických údajů o trestné činnosti mladistvých v letech 2005 a 2006, poskytnutých Policií ČR, Správou Severomoravského kraje a případové studie třech mladistvých pachatelů, kteří se uvedené trestné činnosti dopustili pod vlivem návykové látky. Přináší také doklad o významném postavení a vlivu rodiny na jejich jednání.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4376
Date: 2007-05-18
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Ústav pedagogických věd
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: C 6716


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
zbrožková_2007_bp.pdfBlocked 715.0Kb PDF
zbrožková_2007_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
zbrožková_2007_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account