Modelování averze a kompromisů spotřebitelů k faktorům předkupního rizika na online trhu s použitým zbožím

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modelování averze a kompromisů spotřebitelů k faktorům předkupního rizika na online trhu s použitým zbožím

Show simple item record

dc.contributor.author Kwarteng, Michael Adu
dc.date.accessioned 2018-11-17T20:07:43Z
dc.date.available 2018-11-17T20:07:43Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-803-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43765
dc.description.abstract Trh s použitým zbožím zaznamenává silný růst ve většině ekonomik po celém světě. Nicméně, jak se trh se second-hand zbožím rozvíjí, a to zejména po adoptování on-line platformy elektronického obchodování, tak se inklinace spotřebitelů k použitému zboží také stala komplexním procesem. Pokud online transakce představují pro spotřebitele určité riziko, přidává se pro spotřebitele další riziko, které plyne z prodeje použitého zboží. I když rizikové faktory, které přinášejí second-hand online transakce, přetrvávají, relativní význam nebo úroveň averze těchto rizik (váhy) pro spotřebitele nebyla zjišťována. Z toho důvodu je v této práci navržen model, který by napomohl prodejcům second-handu studovat a analyzovat relativní důležitost faktorů, které spotřebitelé považují za riziko při koupi použitého zboží přes internet. Model je soustředěn na pochopení averze a kompromisům spotřebitelů k faktorům předkupních rizik při online transakcích s použitým zbožím. Tudíž, které rizikové faktory jsou spotřebiteli považovány za kompromis, když uvažují o online nákupu použitého zboží? Proto, aby bylo možné porozumět jedinečnosti. Aby bylo možné porozumět jedinečnosti a preferencím nakupujících použitého zboží online, byl mimo to studován vliv vnímání rizikových faktorů napříč různými demografickými profily, byly využity jak kvalitativní, tak kvantitativní výzkumné metody (smíšené); byly dodrženy přístupy při shromažďování primárních i sekundárních informací.
dc.format 140
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Online nakupování cs
dc.subject trh s použitým zbožím cs
dc.subject souhrnná analýza cs
dc.subject klastrová analýza cs
dc.subject chování spotřebitelů při nákupu cs
dc.subject Risk cs
dc.subject analýza pravidel asociace cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject Online shopping en
dc.subject Second-hand goods market en
dc.subject Conjoint analysis en
dc.subject Cluster analysis en
dc.subject Consumer buying behaviour en
dc.subject Risk en
dc.subject Association rule analysis en
dc.subject Czech Republic en
dc.title Modelování averze a kompromisů spotřebitelů k faktorům předkupního rizika na online trhu s použitým zbožím
dc.title.alternative Modelling Consumer Aversion and Trade - offs towards Pre-Purchase Risk Factors in Online Second-hand Goods Market
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.contributor.referee Světlík, Jaroslav
dc.date.accepted 2018-11-12
dc.description.abstract-translated The market for second-hand goods continues to record strong growth in most economies around the world. However, as the second-hand market evolves, especially with the adoption of online e-commerce platforms, consumers' inclination for second-hand goods have also become complex. Whiles online transactions pose several risks to the consumer, the addition of used goods intensifies the risks to the user. As the risk factors brought about by online second-hand goods transactions persist, the relative importance or the level of aversion of these risks (weights) to the consumer have not clearly emerged. In view of this, this thesis proposes a model that would aid second-hand vendors to study and analyze the relative importance of pre-purchasing risks factors that consumers consider in online second-hand goods market. The model focused on understanding consumer aversion to pre-purchasing risk factors in online second-hand goods transactions in a trade-off setting. Thus, what risk factors are consumers willing to trade-off when contemplating on purchasing used goods online? Furthermore, the influence of perceived risk factors is studied across different demographic profiles to understand the uniqueness of the online used goods purchaser and their preferences. Both qualitative and quantitative research methods (mixed) were adopted; whiles primary and secondary data collection approaches were adhered for gathering information.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 50800
dc.date.submitted 2018-06-01


Files in this item

Files Size Format View Description
kwarteng_2018_dp.pdf 3.003Mb PDF View/Open None
kwarteng_2018_op.pdf 643.1Kb PDF View/Open None
kwarteng_2018_vp.pdf 694.6Kb PDF View/Open None
kwarteng_2018_teze.pdf 2.467Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account