Totalita v animovaném filmu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Totalita v animovaném filmu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slivka, Ondrej
dc.contributor.author Pasterná Szemlová, Veronika
dc.date.accessioned 2018-12-17T21:41:35Z
dc.date.available 2018-12-17T21:41:35Z
dc.date.issued 2011-09-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-813-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43773
dc.description.abstract Disertační práce se věnuje kritice totalitního reţimu obsaţené v krátkých animovaných filmech vytvořených v Československu v letech 1948 aţ 1989. Kromě analýzy samotných filmů mapuje peripetie jejich autorů a prostor, který jim přes všechny zásahy cenzury zbýval pro uplatnění kritiky a satiry vytvářející plastický obraz doby. Nedílnou součástí je také explikace a analýza vlastního tvůrčího počinu, krátkého animovaného filmu Hrací skříňka.
dc.format 92
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject animace cs
dc.subject animovaný film cs
dc.subject totalita cs
dc.subject totalitarismus cs
dc.subject komunismus cs
dc.subject kritika cs
dc.subject animation en
dc.subject animated film en
dc.subject totalitarianism en
dc.subject communism en
dc.subject criticism en
dc.title Totalita v animovaném filmu
dc.title.alternative Totalitarianism in animated film
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-12-03
dc.description.abstract-translated Theoretical part of Doctoral Thesis deals with criticism of totalitarian regime in short animated films, that were created in Czechoslovakia between 1948 and 1989. Besides analysis of films themselves it shows also troubles of their authors in context of national cinematography controled by censorship. The important part of the Thesis is description and analysis of authors own short animated movie Music box.
dc.description.department Ateliér Animovaná tvorba
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 50856
dc.date.submitted 2018-10-03


Files in this item

Files Size Format View Description
pasterná szemlová_2018_dp.pdf 1.899Mb PDF View/Open None
pasterná szemlová_2018_dp.pdf 796.6Kb PDF View/Open None
pasterná szemlová_2018_vp.pdf 640.5Kb PDF View/Open None
pasterná szemlová_2018_op.zip 796.6Kb application/zip View/Open
pasterná szemlová_2018_teze.pdf 2.145Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account