Využití fermentačních produktů syrovátky pro antimikrobiální modifikace biorozložitelných polymerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití fermentačních produktů syrovátky pro antimikrobiální modifikace biorozložitelných polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Holčapková, Pavlína
dc.date.accessioned 2019-01-03T09:11:29Z
dc.date.available 2019-01-03T09:11:29Z
dc.date.issued 2014-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-820-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43780
dc.description.abstract Předložená disertační práce se zaměřuje na využití fermentačních produktů syrovátky pro antimikrobiální modifikace biorozložitelných polymerů. Teoretická část práce přináší přehled současného stavu poznání v oblasti biorozložitelných polymerů a potenciálu využití syrovátky jako fermentačního média pro získávání látek s antibakteriálními vlastnostmi. Dále jsou popsány antimikrobiální modifikace polymerů a především pak polymerní systémy modifikované bakteriocinem nisinem. Experimentální část práce je věnována přípravě nových biorozložitelných polymerních systémů na bázi polylaktidu modifikovaných nisinem ve formě filmů a mikročástic. Mimo obecné charakterizace strukturních, tepelných a mechanických vlastností byl účinnek dané polymerní matrice na profil uvolňování nisinu zkoumán pomocí chromatografických separačních technik. Hodnocení antibakteriálních vlastností bylo prováděno třemi rozdílnými testovacími metodami. V neposlední řadě byla testována také dlouhodobá a vysoko-tepelná stabilita aktivity připravených systémů s inkorporovaným nisinem.
dc.format 162
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Biorozložitelný polymer cs
dc.subject antibakteriální vlastnosti cs
dc.subject polylaktid cs
dc.subject bakteriociny cs
dc.subject nisin cs
dc.subject Biodegradable polymer en
dc.subject antibacterial properties en
dc.subject polylactic acid en
dc.subject bacteriocins en
dc.subject nisin en
dc.title Využití fermentačních produktů syrovátky pro antimikrobiální modifikace biorozložitelných polymerů
dc.title.alternative Utilisation of whey fermentation products for antimicrobial modification of biodegradable polymers
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-12-14
dc.description.abstract-translated The doctoral thesis focuses on utilising whey fermentation products for antimicrobial modification of biodegradable polymers. The theoretical part describes the latest advances in biodegradable polymers, as well as potential application of whey as a fermentation medium for producing substances with antibacterial properties. Description is given on antimicrobial alteration of polymers and on modifying polymer systems with bacteriocins. The experimental part of work is dedicated to preparation of novel, biodegradable, PLA-based polymer systems - modified with bacteriocin nisin - in the form of blend films or microparticles. The author investigates the general characteristics of structural, thermal and mechanical properties, as well as the effect of the given polymer matrix on the release profile of nisin, through the employ of chromatographic separation techniques. As for the antibacterial properties of the materials, these are evaluated by three different testing methods. Finally, the activity exhibited by the systems containing nisin is gauged for stability over the long-term and stability under conditions of high temperature.
dc.description.department Centrum polymerních materiálů
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 50913
dc.date.submitted 2018-10-22


Files in this item

Files Size Format View Description
holčapková_2018_dp.pdf 2.759Mb PDF View/Open None
holčapková_2018_op.zip 1.084Mb application/zip View/Open None
holčapková_2018_vp.pdf 141.2Kb PDF View/Open None
holčapková_2018_teze.pdf 3.664Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account