Analýza environmentálních rizik katastrálního území obce Bílovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza environmentálních rizik katastrálního území obce Bílovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trojan, Jakub
dc.contributor.author Maňásková, Edita
dc.date.accessioned 2019-02-05T12:43:46Z
dc.date.available 2019-02-05T12:43:46Z
dc.date.issued 2018-09-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43785
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou environmentálních rizik na území obce Bílovice. V teoretické části se zabývá popisem venkova v České republice, jeho typy, suburbanizací a jejími dopady. Na to navazuje popis environmentálních rizik, které ovlivňují venkovskou krajinu. V praktické části je uvedena charakteristika obce Bílovice a dále rizika, která obec již zasáhla. Poté jsou identifikována rizika na území obce, analyzována a vyhodnocena pomocí Jednoduché polokvantitativní metody "PNH". Následně jsou uvedena opatření, kte-rými by se mohlo předejít nebo alespoň zmírnit dopad zjištěných rizik. Tato opatření byla dále konzultována s představitelem obce Bílovice.
dc.format 54 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject environmentální riziko cs
dc.subject analýza cs
dc.subject obec cs
dc.subject Bílovice cs
dc.subject metoda "PNH" cs
dc.subject environmental risk en
dc.subject analysis en
dc.subject village en
dc.subject Bílovice en
dc.subject "PNH" method en
dc.title Analýza environmentálních rizik katastrálního území obce Bílovice
dc.title.alternative Environmental Risk Analysis of Cadastral Area in Bílovice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lehejček, Jiří
dc.date.accepted 2018-10-08
dc.description.abstract-translated In my bachelor´s thesis I deal with the analysis of environmental risks on the territory of the municipality of Bilovice. In the theoretical part of my work there is a description of the countryside in the Czech Republic, its types, suburbanization and its impacts. This is followed by a description of the environmental risks that affect the countryside. The practical part of the thesis describes the characteristics of municipality Bilovice and the risks that Bilovice has already struck. Risks on the territory of municipality are then identified, analyzed and evaluated using the simple semi-quantitative "PNH" method. These are followed by measures to prevent or at least mitigate the impact of identified risks. Mentioned measures were further consulted with a representative of the municipality of Bilovice.
dc.description.department Ústav environmentální bezpečnosti
dc.thesis.degree-discipline Řízení environmentálních rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 50767
dc.date.submitted 2018-09-20


Files in this item

Files Size Format View Description
maňásková_2018_dp.pdf 5.359Mb PDF View/Open None
maňásková_2018_op.pdf 169.2Kb PDF View/Open None
maňásková_2018_vp.pdf 167.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account