Přírodní a kulturně-historické proměny Zlínského kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Přírodní a kulturně-historické proměny Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlachula, Jiří
dc.contributor.author Zapletal, David
dc.date.accessioned 2019-02-05T12:43:46Z
dc.date.available 2019-02-05T12:43:46Z
dc.date.issued 2018-09-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43786
dc.description.abstract Tato bakalářská práce nastiňuje vývoj Zlínského kraje v nedávné historii. V teoretické části je popsán vývoj klimatu, vodstva, půd a krajiny. V praktické části je pozornost zaměřena na vlastní průzkum vybraných lokalit a základní měření chemického složení vody.
dc.format 81 s., přílohy 5 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject krajina cs
dc.subject příroda cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject klima cs
dc.subject voda cs
dc.subject Zlín Region en
dc.subject landscape en
dc.subject nature en
dc.subject protection en
dc.subject climate en
dc.subject water en
dc.title Přírodní a kulturně-historické proměny Zlínského kraje
dc.title.alternative Natural and Cultural-historical Changes of Zlín Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pitrová, Kateřina
dc.date.accepted 2018-10-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis provides an overview of the Zlín Region development in recent history. In the theoretical part are described climate, water, soil and landscape changes. The practical part is focused on own survey of selected localities and basic of the chemical composition of water.
dc.description.department Ústav environmentální bezpečnosti
dc.thesis.degree-discipline Řízení environmentálních rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 50768
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2018-09-21


Files in this item

Files Size Format View Description
zapletal_2018_dp.pdf 12.34Mb PDF View/Open None
zapletal_2018_op.pdf 210.3Kb PDF View/Open None
zapletal_2018_vp.pdf 209.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account