Zadlužování fyzických osob

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zadlužování fyzických osob

Show simple item record

dc.contributor.author Fišerová, Zuzana
dc.date.accessioned 2019-03-05T11:43:36Z
dc.date.available 2019-03-05T11:43:36Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-828-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43790
dc.description.abstract Disertační práce je zaměřena na zadlužování fyzických osob a stav, kdy fyzické osoby (spotřebitelé a podnikající fyzické osoby) nejsou schopny plnit své platební povinnosti. V České republice došlo k radikálním změnám v oblasti insolvencí v roce 2008, kdy vešel v platnost tzv. insolvenční zákon, díky němuž získaly fyzické osoby možnost řešit své předlužení nelikvidační formou, tzv. oddlužením neboli osobním bankrotem. Hlavním cílem disertační práce je na základě teoretického poznání a obsáhlého výzkumu insolvenčních řízení nalézt společné charakteristiky zadlužování fyzických osob, popsat závislosti zadlužování fyzických osob na čase před vyhlášením úpadku a komplexně popsat proces zadlužování. Základní záměr vychází z dynamického vývoje v oblasti zadlužování fyzických osob a snah o řešení jejich předlužení, což vyvolává změny jak u hlavních aktérů procesu zadlužování (dlužník - věřitel), ale má vliv i na další ekonomické subjekty a v širším měřítku mění klima celé ekonomiky.
dc.format 98
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zadlužování cs
dc.subject fyzická osoba cs
dc.subject úpadek cs
dc.subject oddlužení cs
dc.subject úvěr cs
dc.subject RPSN cs
dc.subject insolvenční zákon cs
dc.subject indebtedness en
dc.subject individual en
dc.subject bankruptcy en
dc.subject discharge of debt en
dc.subject credit en
dc.subject APR en
dc.subject insolvency law en
dc.title Zadlužování fyzických osob
dc.title.alternative Indebtedness of Individuals
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Smrčka, Luboš
dc.contributor.referee Strnad, Zdeněk
dc.date.accepted 2019-02-28
dc.description.abstract-translated The dissertation focuses on the indebtedness of individuals and the situation where individuals (consumers and entrepreneurs) are unable to fulfil their payment obligations. In the Czech Republic, there were radical changes in the area of insolvency in 2008, when the so-called insolvency law came into force. This law enabled individuals to resolve their excessive indebtedness by the institute of personal bankruptcy, which does not result in their liquidation. The main goal of the dissertation is to find, on the basis of theoretical knowledge and extensive research on insolvency proceedings, the common characteristics of the indebtedness of individuals, to describe the dependence of indebtedness of individuals on the time before declaring bankruptcy and to describe the proces of indebtedness in a comprehensive manner. The basic intention is based on dynamic developments in the area of indebtedness of individuals and the efforts to solve their over-indebtedness, which causes changes of key actors involved in the insolvency process (borrower, lender), but it problematics also affects other economic subjects and, on a wider scale, changes the climate of the whole economy.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 53215
dc.date.submitted 2018-12-31


Files in this item

Files Size Format View Description
fišerová_2019_dp.pdf 1.330Mb PDF View/Open None
fišerová_2019_op.pdf 548.3Kb PDF View/Open None
fišerová_2019_vp.pdf 2.113Mb PDF View/Open None
fišerová_2019_teze.pdf 2.715Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account