Studium produkce přírodního barviva kulturou rodu Micrococcus

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium produkce přírodního barviva kulturou rodu Micrococcus

Show full item record

No preview available
Title: Studium produkce přírodního barviva kulturou rodu Micrococcus
Author: Pekárek, Milan
Advisor: Růžička, Jan
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu vnějších faktorů na produkci modrého pigmentu kulturou Micrococcus lylae CCM 4431. Pigmentu byl dán pracovní název lylein. Byl zjišťován charakter lyleinu při růstu kultury na pevném a v tekutém médiu, význam glukosy v živném médiu, produkce lyleinu v závislosti na době kultivace, dále byly otestovány kultivační teploty pro produkci lyleinu, ověřena linearita spektrofotometrického stanovení lyleinu, ověřena možnost zjednodušení přípravy TYA agaru s glukosou, ověřena tvorba lyleinu při kultivaci na minerálních a obohacených agarech a ověřen růst kultury na TYA agaru s glukosou v závislosti na pH. Bylo prokázáno, že Micrococcus lylae CCM 4431 produkuje výrazné množství pigmentu na pevném TYA agaru s glukosou. Dále lze tvrdit, že k největší produkci pigmentu dochází na TYA agaru s glukosou při kultivační teplotě 30 °C. Pigment dosahuje maximálních hodnot absorbance v rozmezí vlnové délky 601 nm až 605 nm, přičemž je závislost absorbance na koncentraci téměř lineární při hodnotách absorbancí do 0,6. Dále z pokusů vyplynulo, že vyšší produkce pigmentu nastává u klasického způsobu přípravy živného agaru, tedy s přídavkem glukosy až po sterilizaci TYA agaru. Bylo také zjištěno, že nejvyšší produkce pigmentu se u minerálních agarů projevila na minerálním agaru s glukosou, tryptonem a vitamíny a bylo prokázáno, že trypton má zásadní význam pro tvorbu lyleinu. Také bylo zjištěno, že nejvyšší produkce pigmentu byla na miskách při pH 7,2 a 9,2 a krátkodobě i při pH 10,2; v alkalické oblasti pH však pigment po delší době kultivace degradoval.
URI: http://hdl.handle.net/10563/43833
Date: 2019-02-01
Availability: Bez omezení
Department: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Discipline: Inženýrství ochrany životního prostředí
Grade for thesis and defense: C 49961


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
pekárek_2019_dp.pdf 3.868Mb PDF View/Open None
pekárek_2019_op.docx 83.95Kb Unknown View/Open None
pekárek_2019_vp.docx 81.27Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account