Edukační hračky k podpoře rozvoje pregramotnosti dítěte předškolního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Edukační hračky k podpoře rozvoje pregramotnosti dítěte předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Hana
dc.contributor.author Hejníčková, Tereza
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:20Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:20Z
dc.date.issued 2018-10-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43871
dc.description.abstract Bakalářská práce má aplikační charakter a zabývá se edukačními hračkami jako prostředkem pro podporu gramotně podnětného prostředí v mateřské škole. Cílem bakalářské práce je vytvořit a ověřit sadu edukačních hraček, které mohou sloužit učiteli mateřské školy k podpoře rozvoje pregramotnosti dítěte předškolního věku. Teoretická část práce sumarizuje teoretické poznatky o hře, hračce a gramotnosti rozvíjející se v prostředí mateřské školy. Praktická část představuje zejména sadu edukačních hraček a její ověřování. Tato sada byla evaluována ve vybrané mateřské škole a na základě výsledné evaluace bylo zpracová-no doporučení pro praxi mateřských škol.
dc.format 67 s. (104 177)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pregramotnost cs
dc.subject edukační hračka cs
dc.subject čtenářská pregramotnost cs
dc.subject matematická gramotnost cs
dc.subject přírodovědná gramotnost cs
dc.subject pre-literacy en
dc.subject educational toy en
dc.subject reading pre-literacy en
dc.subject mathematical literacy en
dc.subject scientific literacy en
dc.title Edukační hračky k podpoře rozvoje pregramotnosti dítěte předškolního věku
dc.title.alternative Educational toys supporting the development of preliteracy for preschool children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Trávníčková, Petra
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis with application character is focusing on educational toys as a supportive tool for literate environment in kindergarten. Main goal of thesis is to create and verify set of educational toys, with subsequent use for teacher to support development of preliteracy for preschool children. Theoretical part dealing with notes about game, toys and development of literacy in kindergarten environment. Practical section represents mainly set of educational toys and it is verifying. This set was evaluated in particular kindergarten and by it is results was write out recommendation for practicing kindergartens.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 50809
dc.date.submitted 2019-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
hejníčková_2019_dp.pdf 4.735Mb PDF View/Open None
hejníčková_2019_op.docx 16.95Kb Unknown View/Open None
hejníčková_2019_vp.pdf 111.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account