Dítě na rodinné fotografii

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dítě na rodinné fotografii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gavora, Peter
dc.contributor.author Ciroková, Monika
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:23Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:23Z
dc.date.issued 2018-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43929
dc.description.abstract Diplomová práce má teoreticko-empirický charakter. Zabývá se dítětem na rodinné fotografii. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkajících se fotografie. Dále se se teoretická část zaměřuje na dětství a jeho proměnu v historii. Empirická část popisuje kvalitativní výzkumný design, který byl prováděný formou obsahové analýzy fotografie a polostrukturovaného interview s participanty výzkumu. V závěru práce jsou interpretovány výsledky výzkumu.
dc.format 67. s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodinná fotografie cs
dc.subject Nová sociologie dětství cs
dc.subject family photography en
dc.subject New Sociology of Childhood en
dc.title Dítě na rodinné fotografii
dc.title.alternative Child in the family photography
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Petrová, Zuzana
dc.date.accepted 2019-06-13
dc.description.abstract-translated The thesis has a theoretical-empirical character. The main theme of this thesis is a child in a family photography. The theoretical part defines basis concepts related to photography. The theoretical part also focuses on childhood and its transformation in history. The empirical part describes qualitative research design, which was carried out in the form of content analysis of photography and semi-structured interview with participants. At the end of the thesis the research are interpreted.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 50898
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2019-04-18
local.subject fotografie cs
local.subject rodina cs
local.subject rodiče a děti cs
local.subject photography en
local.subject family en
local.subject parents and children en


Files in this item

Files Size Format View Description
ciroková_2019_dp.pdf 4.189Mb PDF View/Open None
ciroková_2019_op.docx 18.17Kb Unknown View/Open None
ciroková_2019_vp.docx 18.47Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account