Subjektivně vnímané změny rodičovské role při nástupu dítěte do mateřské školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Subjektivně vnímané změny rodičovské role při nástupu dítěte do mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacholík, Viktor
dc.contributor.author Varaďová, Petra
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:23Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:23Z
dc.date.issued 2018-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43941
dc.description.abstract Diplomová práce má charakter teoreticko - empirický. Teoretická část práce je zaměřena na oblast rodičovství a především na změnu rodičovské role, kterou rodič prožívá při ná-stupu dítěte do mateřské školy. Zabývá se také současnými vlivy, které na rodičovskou roli nejvíce působí. Empirická část popisuje kvalitativní výzkumný design prováděný s rodiči formou polostrukturovaného interview a metodou nedokončených vět. Výzkum je zaměřen na vnímání rodičovské role ve vztahu k dítěti před nástupem do mateřské školy a v průběhu pravidelné docházky dítěte do mateřské školy.
dc.format 63 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodič cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject rodičovská role cs
dc.subject změna rodičovské role cs
dc.subject rodič z mateřské školy cs
dc.subject parent en
dc.subject parenthood en
dc.subject parental role en
dc.subject change parental role en
dc.subject parent from Preschool en
dc.title Subjektivně vnímané změny rodičovské role při nástupu dítěte do mateřské školy
dc.title.alternative Subjectively perceived changes in parental role at the time of their child's preschool entry
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2019-06-13
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is both theoretical and empirical. The theoretical part of the thesis is focused on the area of parenthood and primarily on the change of their parental role which a parent experiences when their child enters kindergarten. It also deals with current influ-ences affecting the parental role most of all. The empirical part describes a qualitative re-search carried out in the form of a semi structured interview with parents and using the method of unfinished sentences. The research is focused on a parent's perception of their parental role in relation to their child before kindergarten entrance and during kinder-garten attendance.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 50912
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2019-04-17
local.subject rodina a škola cs
local.subject mateřské školy cs
local.subject děti předškolního věku cs
local.subject home and school en
local.subject kindergartens en
local.subject preschool children en


Files in this item

Files Size Format View Description
varaďová_2019_dp.pdf 2.949Mb PDF View/Open None
varaďová_2019_op.docx 18.75Kb Unknown View/Open None
varaďová_2019_vp.pdf 390.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account