Řízení rizik procesů malé obce s ohledem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení rizik procesů malé obce s ohledem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vargová, Slavomíra
dc.contributor.author Wagnerová, Svatava
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:27Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:27Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44032
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá "Řízením rizik procesů malé obce s ohledem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů". Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Část teoretická se zabývá definicemi a pojmy v dané oblasti. Praktická část je zaměřena na analýzu formou kontrolního seznamu a následného zhodnocení rizik. Předmětem zkoumání jsou rizika v rámci jednotlivých činností přípravy a implementace GDPR v procesech realizovaných na malé obci.
dc.format 63s, přílohy 30s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analýza cs
dc.subject obec cs
dc.subject proces cs
dc.subject riziko cs
dc.subject zákon cs
dc.subject Analysis en
dc.subject village en
dc.subject process en
dc.subject risk en
dc.subject law en
dc.title Řízení rizik procesů malé obce s ohledem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů
dc.title.alternative Risk Management of Processes for the Small Village with respect to the New Legal Regulations for Protection of Personal Data
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Jiří
dc.date.accepted 2019-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with "Risk Management of Processes for the small village with respect to the new legal regulations for protection of personal data". The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part deals with definitions and terms in the given sphere. The practical part pays particular attention to the analysis using the check list and the follow-up risk evaluation. The investigation subject consists of the risks within the framework of individual activities to prepare and implement GDPR in the processes realised in the small village.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 51021
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
wagnerová_2019_dp.pdf 3.767Mb PDF View/Open None
wagnerová_2019_op.pdf 230.3Kb PDF View/Open None
wagnerová_2019_vp.pdf 210.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account