Narativní metody ve vyučovacích prostředcích angličtiny pro preprimární vzděláván

DSpace Repository

Language: English čeština 

Narativní metody ve vyučovacích prostředcích angličtiny pro preprimární vzděláván

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokrivčáková, Silvia
dc.contributor.author Horníčková, Beata
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:33Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:33Z
dc.date.issued 2018-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44170
dc.description.abstract Diplomová práce má výzkumný charakter, a zabývá se narativními metodami ve vyučovacích prostředcích angličtiny pro preprimární vzdělávání. Teoretická část představuje úvod do problematiky rané výuky angličtiny u dětí předškolního věku, rozvoji komunikativních dovedností a roli využití narativních metod při výuce angličtiny. V praktické části je prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy analyzováno 17 knih a učebnic angličtiny pro děti předškolního věku. Zjištění z kvantitativního výzkumného šetření byla doplněna o výsledky z doplňkové výzkumné metody kvalitativního polostrukturovaného interview se třemi učitelkami mateřských škol, používající při výuce učebnice obsahující naraci.
dc.format 73 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject narace cs
dc.subject vyučovací prostředky cs
dc.subject jazykové dovednosti cs
dc.subject narration en
dc.subject teaching resources en
dc.subject language skills en
dc.title Narativní metody ve vyučovacích prostředcích angličtiny pro preprimární vzděláván
dc.title.alternative Narrative methods in teaching instruments of English language in pre-primary education
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Janíková, Marcela
dc.date.accepted 2019-06-13
dc.description.abstract-translated This master's thesis is focused on narrative methods in teaching recources of English language in pre-primary education. The main aim of this thesis is clarify what types of narration are most often used in English language teaching resources. The theoretical part introduces the issue of early English teaching to preschool children, the development of communicative skills and the role of using narrative methods in teaching English. In the practical part, 17 books and textbooks of English for pre-school children are analyzed through quantitative oriented content analysis. The findings from the quantitative research were supplemented by results from a supplementary reserach method of a qualitative semi-structured interview with three kindergarten teachers using textbooks containing narratives.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 51179
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-04-17
local.subject preprimární pedagogika cs
local.subject výuka jazyků cs
local.subject angličtina cs
local.subject vyprávění cs
local.subject pre-primary education en
local.subject language teaching and learning en
local.subject English language en
local.subject storytelling en


Files in this item

Files Size Format View Description
horníčková_2019_dp.pdf 3.993Mb PDF View/Open None
horníčková_2019_op.docx 19.73Kb Unknown View/Open None
horníčková_2019_vp.pdf 131.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account