Vizuální styl společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vizuální styl společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skácel, Václav
dc.contributor.author Motl, Petr
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:37Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:37Z
dc.date.issued 2018-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44245
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vizuální jazyk společnosti Puzzle, která se zaměřuje na produkci digitálních služeb, jako tvorba webových stránek, online aplikací a hostingu. Teoretická část se zabývá průzkumem vizuální komunikace technologických společností, které se primárně prezentují prostřednictvím svých digitálních produktů. Velkou část prů-zkumu věnuji komparativní analýze design systémů, jazyků a stylů vybraných technologic-kých společností. Praktická část je zaměřena na tvorbu vizuálního stylu společnosti Puzzle po vzoru společ-ností z mého průzkumu a tvorbě vizuálního jazyka uživatelských rozhraní digitálních pro-duktů společnosti.
dc.format 51 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject design systém cs
dc.subject vizuální jazyk cs
dc.subject vizuální styl cs
dc.subject Google cs
dc.subject Microsoft cs
dc.subject IBM cs
dc.subject AirBnB cs
dc.subject Uber cs
dc.subject Dropbox cs
dc.subject uživatelská rozhraní cs
dc.subject knihovna komponent cs
dc.subject design system en
dc.subject visual language en
dc.subject visual style en
dc.subject Google en
dc.subject Microsoft en
dc.subject IBM en
dc.subject AirBnB en
dc.subject Uber en
dc.subject Dropbox en
dc.subject user Interfaces en
dc.subject components library en
dc.title Vizuální styl společnosti
dc.title.alternative Visual Style of Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ščuglík, Michal
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is to design the visual language of Puzzle which focuses on the production of digital services such as website creation, online applications and hos-ting. The theoretical part deals with the research of visual communication of technological com-panies, which are primarily presented through their digital products. Much of the research is devoted to comparative analysis of the design of systems, languages and styles of selec-ted technology companies. The practical part is focused on creating the visual style of the company Puzzle following the example of my research and creating the visual language of the user interface of digital products of the company.
dc.description.department Ateliér Digitální design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Digitální design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Digital Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 51284
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
motl_2019_dp.pdf 2.479Mb PDF View/Open None
motl_2019_op.doc 86.5Kb Unknown View/Open None
motl_2019_vp.doc 87Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account