Taktické cvičení jako forma pro zlepšení připravenosti HZS kraje na řešení mimořádných událostí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Taktické cvičení jako forma pro zlepšení připravenosti HZS kraje na řešení mimořádných událostí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukáš, Luděk
dc.contributor.author Gregor, Václav
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:37Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:37Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44256
dc.description.abstract Taktická cvičení slouží jako forma pro zlepšení připravenosti hasičského záchranného sboru kraje na řešení mimořádných událostí. Taktická cvičení sehrávají důležitou roli v přípravě jednotek požární ochrany či integrovaného záchranného systému. Cílem práce bude analyzovat a zhodnotit náročnost a způsob zvládání mimořádných událostí, na jejichž řešení a zvládání se podílí hasičský záchranný sbor kraje. Dále pak objasnit podstatu, způsob provádění a strukturu základní dokumentace taktických cvičení. Výstupem práce bude návrh námětů taktických cvičení a zpracování dokumentace pro vybraný námět taktického cvičení.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Taktická cvičení cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject hasičský záchranný sbor cs
dc.subject jednotky požární ochrany cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject Tactical exercises en
dc.subject extraordinary events en
dc.subject the fire brigade en
dc.subject fire protection units en
dc.subject integrated rescue system en
dc.title Taktické cvičení jako forma pro zlepšení připravenosti HZS kraje na řešení mimořádných událostí
dc.title.alternative Tactical Exercises as a Form of Improvement of the Preparedness of the FRB of a Region to Deal with Emergencies
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vráb, Vladimír
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated Tactical exercises serve as a form to improve the readiness of the regional fire brigade to deal with extraordinary events. Tactical exercises play an important role in the preparation of fire protection units or the integrated rescue system. The aim of the work will be to analyze and evaluate the difficulty and method of coping with extraordinary events, which the regional fire brigade is involved in resolving and coping with. Furthermore, to clarify the nature, method of implementation and structure of basic documentation of tactical exercises. The output of the work will be a suggestion of tactical exercises and the preparation of documentation for a selected tactical exercise theme.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 51307
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-05-23


Files in this item

Files Size Format View Description
gregor_2019_dp.pdf 2.779Mb PDF View/Open None
gregor_2019_op.pdf 566.9Kb PDF View/Open None
gregor_2019_vp.pdf 217.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account