Strukturální fondy jako nástroj regionální politiky v souvislosti s podporou českých podniků v období vstupu do EU

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strukturální fondy jako nástroj regionální politiky v souvislosti s podporou českých podniků v období vstupu do EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nováček, Vnislav
dc.contributor.author Beran, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:27:58Z
dc.date.available 2010-07-15T18:27:58Z
dc.date.issued 2007-10-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4425
dc.description.abstract Disertační práce je zaměřena na strukturální fondy Evropské unie, které slouží jako nástroj regionální politiky v souvislosti s podporou českých podniků v období vstupu naší země do Evropské unie. Práce analyzuje způsoby a možnosti využití strukturálních fondů v českých podnicích a zobecňuje získaná fakta a zkušenosti. Je zde popsána i navržena metodika čerpání finančních prostředků pro české podniky. Zabývá se i vhodným použitím těchto způsobů v praxi. Autor se snaží v práci zhodnotit stávající stav České republiky ve využívání finanční pomoci ze strukturálních fondů EU, kterou je nutné chápat v kontextu celkové problematiky veřejného financování. V práci je uveden i způsob řízení projektového cyklu jako jeden ze základních manažerských prostředků využívaných strukturálními fondy. V závěru této práce se autor zmiňuje o aktuálním programovém období 2007 - 2013 a o změnách v tomto novém programovém období. cs
dc.format.extent 1278944 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject strukturální fondy EU cs
dc.subject projektový cyklus cs
dc.subject řízení projektového cyklu cs
dc.subject PCM cs
dc.subject rozvojový projekt cs
dc.subject podnik cs
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject MSP cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject regional policy en
dc.subject EU structural funds en
dc.subject project cycle en
dc.subject project cycle management en
dc.subject PCM en
dc.subject development project en
dc.subject enterprise en
dc.subject SME en
dc.subject competitiveness en
dc.title Strukturální fondy jako nástroj regionální politiky v souvislosti s podporou českých podniků v období vstupu do EU cs
dc.title.alternative Structural Funds as the Regional Policy Tool in the Context of Czech Companies Support in the Period of the EU Entry en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Kraft, Jiří
dc.contributor.referee Wokoun, René
dc.date.accepted 2007-12-12
dc.description.abstract-translated The doctoral thesis is focused on structural funds of the European Union, which serve as the regional policy tool in the context of support of the Czech companies in the period of the EU entry. This work analyses ways and possibilities of structural funds use in the Czech companies, it draws a general conclusion from the acquired facts and experience. The work results in creation of certain methodology of financial means use for our companies. It deals with the suitable use of these ways and methods in the practice. The author tries to evaluate present situation of the Czech Republic in financial use of the aid from structural funds, which must be understood in the whole public finance context. In the work, even the Project cycle management as one of the core managerial techniques using structural funds is described here. In the end of this work the author speaks about the actual programming period 2007 - 2013 as well as the changes and steps in this new period. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 7659
dc.date.assigned 1999-10-01


Files in this item

Files Size Format View
beran_2007_dp.pdf 1.219Mb PDF View/Open
beran_2007_vp.pdf 125.1Kb PDF View/Open
beran_2007_op.pdf 137.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account