Ozvučení kinosálu z hlediska akustiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ozvučení kinosálu z hlediska akustiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruda, Pavel
dc.contributor.advisor Křesálek, Vojtěch
dc.contributor.author Pešek, Lukáš
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:41Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:41Z
dc.date.issued 2018-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44347
dc.description.abstract V této bakalářské práci se pojednává o problematice akustického řešení kinosálu, kde se popisují jednotlivé akustické principy, normy a funkční instalační metody pro ideální na-zvučení kinosálu. V jednotlivých kapitolách je uvedeno, jak by měl být kinosál správně nastaven tak, aby splňoval dané kritéria, a aby zároveň plnil správnou funkci z hlediska akustiky pro promítání. V této bakalářské práci lze také nalézt užitečné informace o tom, jak se chová filmový zvuk v prostoru skrz zvukový systém Dolby Atmos a zároveň může tato bakalářská práce sloužit jako příručka pro případné vybudování kinosálu, či vlastního domácího kina.
dc.format 61 s. (52 954 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zvuk cs
dc.subject akustika cs
dc.subject kinosál cs
dc.subject Dolby Atmos cs
dc.subject kino cs
dc.subject Cinema en
dc.subject acoustics en
dc.subject cinema en
dc.subject Dolby Atmos en
dc.title Ozvučení kinosálu z hlediska akustiky
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Sound of the Cinema in Terms of Acoustics 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works. Length at Least 10 Mins, Sound
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Grečnár, Ján
dc.contributor.referee Hruda, Pavel
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated This Bachelor Thesis deals with the problems of the acoustic solutions of the cinema, where the individual acoustic principles, norms and functional installation methods are described for the ideal sound of the cinema. The individual chapters shows, how the cinema should be set up properly to accept the criterias, and at the same time, to perform the proper function in terms of projection acoustics. In this bachelor work, you can also find useful informations about the sound behavior of the movie through the Dolby Atmos sound sys-tem, and at the same time, this bachelor work can serve as a guide for building a cinema or your own home cinema.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Sound Editing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 51412
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2019-05-07


Files in this item

Files Size Format View Description
pešek_2019_dp.pdf 6.054Mb PDF View/Open None
pešek_2019_op.pdf 645.7Kb PDF View/Open None
pešek_2019_vp.pdf 154.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account