Projekt inovovaného systému zahraničního odbytu ve firmě Kazeto s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt inovovaného systému zahraničního odbytu ve firmě Kazeto s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Malíková, Lada
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:41:41Z
dc.date.available 2010-07-15T18:41:41Z
dc.date.issued 2007-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4447
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o zahraničním odbytu firmy Kazeto s.r.o. V teoretické části je obecně nastíněna oblast péče o klíčové zákazníky a problematika za-hraničního obchodu spolu s rozborem marketingu a marketingového mixu. Praktická část obsahuje analýzy jednotlivých aspektů zahraničního odbytu ve firmě Kazeto a dále je vypracován projekt na optimalizaci zahraničního odbytu firmy. Detailně jsou představeny 2 dílčí projekty - účast na zahraničním veletrhu a příjem nového pracovníka, oba s časovou i nákladovou analýzou. cs
dc.format 87 s., 17 s.obr.příloh cs
dc.format.extent 900502 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject zahraniční obchod cs
dc.subject klíčový zákazník cs
dc.subject zahraniční veletrh cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject projekt cs
dc.subject foreign trade en
dc.subject Key Account en
dc.subject international fair en
dc.subject marketing mix en
dc.subject project en
dc.title Projekt inovovaného systému zahraničního odbytu ve firmě Kazeto s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of innovated system of foreign trade in company Kazeto en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hobza, Vladimír
dc.date.accepted 2007-09-03
dc.description.abstract-translated This diploma thesis describes foreign trade in company Kazeto s.r.o. Theoretical part contains general description of Key Account Management and foreign trade with focus on marketing and marketing mix. Practical part consists of analyses of particular aspects of foreing trade in company Kazeto. The project of foreing trade optimalization in this company is prepared. 2 partial projects - international fair exhibition and engaging new sales representative are described in detail together with its time and cost analyses. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6129
dc.date.assigned 2007-07-10
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
malíková_2007_dp.pdfBlocked 879.3Kb PDF View/Open
malíková_2007_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
malíková_2007_op.doc 66.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account