Řízení skladových zásob a odvádění výroby prostřednictvím mobilních terminálů v návaznosti na IS HELIOS Orange

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení skladových zásob a odvádění výroby prostřednictvím mobilních terminálů v návaznosti na IS HELIOS Orange

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav
dc.contributor.author Opluštil, Roman
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:47Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:47Z
dc.date.issued 2018-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44502
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem řešení pro řízení skladových procesů a odváděním výroby na základě zákaznických požadavků, prostřednictvím aplikace běžící na mobilních terminálech, která pracuje v návaznosti na informační systém HELIOS Orange a vychází z jeho datové a funkční základny. Práce obsahuje návrh pro řízení procesů na materiálových, výrobních a expedičních skladech, on-line evidenci výrobních operací, odvádění výroby a podporu pro provádění kontrol kvality.
dc.format 91 s. (132 000 zn. bez mezer)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject WMS cs
dc.subject MES cs
dc.subject řízení skladových zásob cs
dc.subject odvádění výroby cs
dc.subject HELIOS Orange cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject mobilní terminál cs
dc.subject WMS en
dc.subject MES en
dc.subject warehouse management system en
dc.subject manufacturing execution system en
dc.subject HELIOS Orange en
dc.subject information system en
dc.subject mobile terminal en
dc.title Řízení skladových zásob a odvádění výroby prostřednictvím mobilních terminálů v návaznosti na IS HELIOS Orange
dc.title.alternative Warehouse Management and Manufacturing Execution Systems using Mobile Terminals Dependent on IS HELIOS Orange
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánek, Petr
dc.date.accepted 2019-06-04
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with analysis and design proposal of warehouse management and manufacture execution based on customer requirements, via application running on mobile terminals, which depends on information system HELIOS Orange. The application is based on system data structure and functions. Thesis contains proposal of managing material, manufactury and expedition warehouses, on-line evidention of manufacturing operations, manufacture execution and support for quality checks.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 51642
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-16


Files in this item

Files Size Format View Description
opluštil_2019_dp.pdf 2.118Mb PDF View/Open None
opluštil_2019_op.pdf 216.0Kb PDF View/Open None
opluštil_2019_vp.pdf 218.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account