Recyklovaný design

DSpace Repository

Language: English čeština 

Recyklovaný design

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecháček, Ivan
dc.contributor.author Venclová, Veronika
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:54Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:54Z
dc.date.issued 2018-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44665
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je navrhnout funkční produkt propojením oblastí recyklace materiálů, recyklace z filozofického pohledu společně s ohledem na sklářskou výrobu a tradici. Teoretická část postupně mapuje význam recyklace ze všech pohledů a náhled do tradiční podoby a výroby českého sklářství, včetně seznámení se samotným materiálem skla. Ob-sahem je i představení společnosti Preciosa - Lustry a. s., která se podílela na vývoji pro-jektu. Praktickou část uvádí vhled do konceptu práce a následují návrhy řešení, včetně všech aspektů, které měly vliv na jeho vývoj. Podrobně dokumentuje průběh technologického a výrobního procesu.
dc.format 56 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject recyklace cs
dc.subject tradice cs
dc.subject sklo cs
dc.subject Preciosa cs
dc.subject svítidlo cs
dc.subject recyclation en
dc.subject tradition en
dc.subject glass en
dc.subject Preciosa en
dc.subject lamp en
dc.title Recyklovaný design
dc.title.alternative Recycled Design
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Salanský, Jan
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated The point of bachelor thesis is to design a functional product which is connecting areas of material recycling, recycling from a philosophical point of view and takes into account of glass production and tradition. The theoretical part shows step by step the importance of recycling from all perspectives and insights into the traditional form and production of Czech glassmaking, including introduce od glass as material. There is also a presentation of Preciosa - Lustry a.s. which participated in the development of the project. The practical part introduces concept of work, followed by for solutions, including all aspects that have affected its development. It documents in detail the course of technolo-gical and manufacturing processes.
dc.description.department Produktový design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Produktový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Product design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 51947
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
venclová_2019_dp.pdf 3.961Mb PDF View/Open None
venclová_2019_op.doc 85Kb Unknown View/Open None
venclová_2019_vp.doc 90.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account