Flexiblová obuv s napínací stélkou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Flexiblová obuv s napínací stélkou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanulík, Radomil
dc.contributor.author Kilík, Václav
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:02:18Z
dc.date.available 2010-07-15T22:02:18Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4508
dc.description.abstract Tato bakalářská práce uvádí do problematiky výroby obuvi se zaměřením na flexiblový výrobní způsob. V teoretické části je flexiblová obuv popsána jako celek. Dále jsou zmíněny a vysvětleny pracovní operace charakteristické pro tento druh obuvi s ohledem na jejich časový sled ve výrobě. Praktická část obsahuje základní typy flexiblové obuvi a snaží se o popsání dalších alternativních možností výroby s ohledem na použití napínací stélky a kombinaci s jinými výrobními způsoby. Výstupem práce by měla být ukázka možného řešení obuvi, s kterou by se mohl výrobce odlišit na trhu od konkurence. cs
dc.format 45 cs
dc.format.extent 1544531 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject způsob cs
dc.subject tvarování cs
dc.subject spojení svršku s nosným dílcem cs
dc.subject napínací stélka cs
dc.subject úprava hran cs
dc.subject footwear technology en
dc.subject moulding en
dc.subject conecting the sohle to the lasting upper en
dc.subject lastig insohle en
dc.subject modification of edge en
dc.title Flexiblová obuv s napínací stélkou cs
dc.title.alternative Stitchdown footwear with lasting insole en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-25
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is taking us into a dilemma of producing shoes with sight onto flexible production way. In the theoretical part is stitchdown footware described as a unit. Below are mentioned and described work stages characteristic for this sort of footware considering their chronology in production. The practical part includes bacis sorts of stitchdown footware, and is tries to decribe another alternative possibilities of production considering the use of stretching thallus and the combination with other modes of production. The result of this work should be an example of a possible treatment for footware. In that case the maker could be different from the competition. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/147 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Obuvnická technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Footwear technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 4760
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kilík_2007_bp.pdfBlocked 1.472Mb PDF View/Open
kilík_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
kilík_2007_op.doc 67.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account