[NEOBHÁJENO] Podnikateľské riziká malých a stredných podnikov v Českej republike

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Podnikateľské riziká malých a stredných podnikov v Českej republike

Show simple item record

dc.contributor.advisor Belás, Jaroslav
dc.contributor.author Ilončiak, Martin
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:20Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:20Z
dc.date.issued 2019-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45260
dc.description.abstract Cílem této práce je zjistit nejčastěji se vyskytující rizika spojená s podnikáním malých a středních podniků v České republice a navrhnout jejich případné řešení. Tato rizika byly zjišťovány pomocí dotazníku určeného na dané téma. Návrh na jejich vyřešení byl vytvářen na základě logického uvažování zvolením nejúčinnějšího způsobu jejich řešení. Teoretická část byla určena pro shrnutí teoretických znalostí všech možných rizik malých a středních podniků z finanční, tržní, informační, právní a manažerské perspektivy. V praktické části diplomové práce byly prezentovány relevantní výsledky průzkumu, na základě kterých jsme se snažili navrhnout účinná řešení problémů z různých oblastí podnikání malých a středních podniků. Hlavním výsledkem práce je definice a návrhy na zlepšení nejčastěji se vysky-tujících problémů v podnikatelském prostředí malých a středních podniků v České republice.
dc.format 62 s. (75 302 znakov)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční riziko cs
dc.subject tržní riziko cs
dc.subject informační riziko cs
dc.subject právní riziko cs
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject Financial risk en
dc.subject market risk en
dc.subject information risk en
dc.subject legal risk en
dc.subject small and medium enterprises en
dc.title [NEOBHÁJENO] Podnikateľské riziká malých a stredných podnikov v Českej republike
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Entrepreneurial Risks of small and medium Enterprises in Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to identify the most frequent risks associated with the business of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and propose their possible solu-tions. These risks were investigated using a questionnaire on the subject. The proposal to solve them was based on logical reasoning by choosing the most effective way to solve them. The theoretical part was designed to summarize theoretical knowledge of all possible risks of small and medium enterprises from the financial, market, information, legal and managerial perspectives. In the practical part of the thesis were presented relevant results of the survey, on the basis of which we tried to propose effective solutions to problems from various areas of small and medium-sized enterprises. The main result of this work is the definition and proposals for the improvement of the most frequent problems in the business environment of small and medium enterprises in the Czech Republic.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 52809
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2019-05-14
local.subject riziko (ekonomie) cs
local.subject podnikatelská rizika cs
local.subject risk (economic theory) en
local.subject business risk en


Files in this item

Files Size Format View Description
ilončiak_2019_dp.pdf 20.35Mb PDF View/Open None
ilončiak_2019_op.docx 23.74Kb Unknown View/Open None
ilončiak_2019_vp.docx 26.35Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account